Kijk nu live mee bij hijswerkzaamheden sluisdeuren bij de Emmabrug in Vreeswijk

Rijkswaterstaat werkt van 12 april tot uiterlijk 31 mei aan de Koninginnensluis in Nieuwegein, als vervolg op de voorgaande renovatie. Tijdens dit eerste deel van de vervolgrenovatie worden de sluisdeuren ter hoogte van de Emmabrug aangepakt. Hierdoor is de Emmabrug bepaalde perioden gesloten voor het wegverkeer.

Inhoud werkzaamheden
De sluisdeuren van de monumentale Koninginnensluis sluiten niet meer goed, doordat de scharnieren (taatsen) ervan versleten zijn. Goede scharnieren zijn belangrijk voor het schutten van schepen en voor de waterkerende functie van de sluisdeuren. Tijdens de renovatie worden onder andere deze scharnieren vervangen. De sluisdeuren worden daarvoor uit de sluis gehesen en later weer teruggeplaatst. Het renoveren van de sluisdeuren gebeurt op een andere locatie.

Vervolgrenovatie deel twee
Op zijn vroegst eind 2022 volgt het tweede deel van de vervolgrenovatie. Dan vernieuwen we onder andere de bediening en besturing, en laten we de sluis voldoen aan de nieuwste richtlijnen. Uiteraard wordt de historie van de sluis hierbij niet uit het oog verloren.

Afsluitingen voor wegverkeer
De Wilhelminabrug blijft tijdens de werkzaamheden voor al het verkeer toegankelijk. Voor de veiligheid van omwonenden en aannemer Van den Herik is de Emmabrug tijdens de werkzaamheden gesloten voor auto- en motorverkeer. Tijdens hijswerkzaamheden wordt de Emmabrug voor al het verkeer gesloten.

· Van maandag 12 april tot en met donderdag 15 april – Gesloten voor al het verkeer
· Van vrijdag 16 tot en met zondag 2 mei – Gesloten voor auto- en motorverkeer; toegankelijk voor voetgangers, fietsers en licht motorverkeer
· Van maandag 3 mei tot en met vrijdag 7 mei – Gesloten voor al het verkeer
· Van zaterdag 8 mei tot en met vrijdag 29 mei – Details nog onbekend

Omleidingen verkeer
Tijdens de afsluitingen wordt het verkeer, behalve op donderdag, via de Molenstraat en Dorpsstraat omgeleid naar de Handelskade. Vanwege de wekelijkse markt op de Dorpsstraat, wordt het verkeer op donderdagen omgeleid via de Irenestraat en Beatrixstraat naar de Handelskade.

Afsluiting en omleiding scheepvaart
De Koninginnensluis is tijdens de werkzaamheden gestremd voor scheepvaart. Dit duurt naar verwachting tot uiterlijk 31 mei 2021. Om het Merwedekanaal te bereiken, kan de beroepsvaart en recreatievaart omvaren via het Lekkanaal, de Beatrixsluis, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Zuidersluis. De omleiding wordt aangegeven op borden langs de Lek, het Merwedekanaal en Hollandse IJssel en staat op www.vaarweginformatie.nl.

Hinder omgeving
Om hinder voor de omwonenden te beperken, worden de werkzaamheden alleen op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd. De sluisdeuren worden op een andere locatie gerenoveerd om de hinder te beperken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk