Kerstboodschap burgemeester Frans Backhuijs

Beste Nieuwegeiners,

Al vanaf begin december zie ik in Nieuwegein kerstbomen in de huiskamers staan en zie ik mooie verlichte tuinen en straten. Licht is belangrijk in deze donkere dagen en aan het einde van een jaar dat anders is dan alle andere jaren.

De coronapandemie zorgde er het afgelopen jaar voor dat we niet alles kunnen doen wat we willen. Ook de feestdagen zullen dit jaar anders gaan dan we gewend zijn. Het virus is nog steeds onder ons en het aantal besmettingen blijft te hoog. Dat geldt helaas ook voor onze stad. Natuurlijk hadden we gehoopt met de feestdagen meer ruimte te krijgen. Het is verdrietig dat dat nog niet kan.

Toch hoop ik dat u en uw naasten mooie kerstdagen zullen hebben. Als u binnen de regels toch iets speciaals wilt doen, zoals het online bestellen en thuis laten bezorgen van cadeautjes of lekkere kerstgerechten voor uw gezin, denk dan aan onze lokale winkeliers of restaurants. Die hebben dat in deze tijd hard nodig.

Het afgelopen jaar was zwaar voor heel veel mensen in Nieuwegein. Dat geldt zeker voor de stadsgenoten waarvan een naaste aan het coronavirus is overleden. Daarnaast zijn er mensen ziek geworden door covid en velen zijn nog steeds aan het herstellen. Voor anderen werd de noodzakelijke zorg uitgesteld. Jongeren konden een tijd niet naar school. Ondernemers hebben het moeilijk en er zijn mensen die hun baan kwijtraken. Mijn gedachten zijn deze dagen in het bijzonder bij deze stadsgenoten.

Voor alle Nieuwegeiners geldt dat zij hun weg moeten vinden in deze tijd. Bij veel mensen gaat dat bewonderingswaardig goed. Nieuwegein toonde zich het afgelopen jaar een veerkrachtige en samenhorige gemeenschap. Dat doet me goed als burgemeester.

Ik ben ervan overtuigd dat we het coronavirus gaan verslaan. Maar tot die tijd moeten we volhouden. Moeten we ons blijven houden aan de maatregelen om niet alleen uzelf, maar ook anderen te beschermen.

Ik wens u namens het gemeentebestuur van Nieuwegein fijne feestdagen en een goed begin van 2021 toe.

Hartelijke groeten,

Frans Backhuijs,

Burgemeester Nieuwegein

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk