Kerst en Nieuwjaarswens van VVD wethouder Johan Gadella

De Kerstdagen en jaarwisseling genaderd, is een natuurlijk tijdstip om  een beschouwende blik over het afgelopen jaar en een blik vooruit te werpen. Allereerst wens ik eenieder natuurlijk een hele fijne tijd met dierbaren toe de komende week.

Er is veel gebeurd het afgelopen jaar waarop we tevreden terugkijken. Het vluchtelingenvraagstuk is in Nieuwegein verantwoord geland, er zijn belangrijke woningbouwbeslissingen gevallen rond Rijnhuizen en Blokhoeve. We gaan met Sportpark Parkhout aan de slag, de gemeentelijke zorgsector wordt verder opgebouwd. Initiatieven groeien en bloeien rond de Hollandse Waterlinie(forten Vreeswijk, Overeind en Jutphaas) . Op het Klooster is na de vaststelling van het bestemmingsplan de grootste infrastructurele operatie van deze eeuw in Nieuwegein gestart met de 3e sluiskolk. Werkgelegenheid en bedrijvigheid zijn verder aangetrokken. Grote bedrijven vestigen zich op het Klooster, en een hele nieuwe doelgroep in de woningmarkt is in omgebouwde kantoren komen wonen. Onze winkelcentra staan er goed voor. De Nieuwe internet economie weet zijn weg ook naar Nieuwegein te vinden. De gemeentelijke financiën zijn langjarig op orde en het lastenniveau laag. Kortom een gezonde stad die vol optimisme en bedrijvigheid in de wereld staat.

Volgend jaar willen we dat optimisme vertalen in gerichte citymarketing, in het volop doorgaan met accommoderen van bestaande en nieuwe bedrijvigheid. Het klooster krijgt verder vorm, naar verwachting groeit de werkgelegenheid. De economische positionering van stad en regio ziet het licht en veel activiteiten zullen gericht zijn op verbinden. Verbinden van bedrijven onderling, van maatschappelijke initiatieven, van school en sport, van beroepsonderwijs met bedrijfsleven, van initiatiefnemers in Rijnhuizen, van winkelcentra met buurten. Maar ook innovatieve initiatieven rond het energievraagstuk. We zijn een bedrijvige stad waar we met elkaar nog sterker kunnen worden. En waar we oude buurten weer op niveau trekken en omgebouwde kantooromgevingen bij onze stad trekken. Een stad die een belangrijke steen bijdraagt in de competitiefste regio van Europa, waar economische voorspoed hand in hand kan gaan met een goed woon- en leefklimaat.

Ik wens u in dat streven toe dat iedereen daar aan bijdraagt zodat we onze toekomst zelfbewust in de ogen kunnen kijken.

Voor nu: hele fijne dagen met uw dierbaren, voor 2017: veel energie en inspiratie om dromen werkelijkheid te maken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk