Katern

Kaderraad op donderdag 8 juli

Op donderdag 8 juli vergadert de gemeenteraad. Deze raadsvergadering wordt fysiek gehouden in Zaal 008 op de begane vloer in het Atrium van het Stadshuis met in achtneming van de 1,5 meter regel. Er kan nog geen publiek bij aanwezig zijn. Wel is de vergadering live te volgen vanaf 14.00 uur. De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda:

  • Vaststellen van de Jaarrekening 2020 en Jaarstukken Grondbedrijf 2020

Het college vraagt de gemeenteraad de jaarstukken 2020 van de gemeente Nieuwegein en de jaarstukken van het grondbedrijf vast te stellen. Het college legt met de jaarstukken 2020 verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en financieel beheer in 2020, waarbij het jaar 2020 een bijzonder jaar was vanwege de coronapandemie.

  • Vastellen van de Kadernota 2022

Het college vraagt de gemeenteraad de Kadernota 2022 vast te stellen. Met de kadernota worden de uitgangspunten en ontwikkelingen voor de meerjarenbegroting 2022-2025 vastgesteld en daarnaast invulling gegeven aan de bouwstenen van duurzaam financieel evenwicht. De begroting wordt in november aan de gemeenteraad voorgelegd.

  • Vaststellen van de Nota reserves en voorzieningen

Start om 14:00 uur
De Kaderraad start ‘s middags om 14.00 uur. Na opening en vaststellen van de agenda start de eerste termijn van Algemene Beschouwingen. Daarna volgt een schorsing. Het tweede termijn van de Algemene Beschouwingen start naar verwachting om 19:30 uur.

Tot slot
U kunt de volledige agenda hier vinden. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de gemeenteraad via de Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raadngein) en website www.nieuwegein.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het e-mailadres: griffie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren