Juridische Zaken (2001/10251)

Het college heeft de bezwaarschriften tegen de bouwvergunning voor de bouw van 23 appartementen voor senioren door Mitros Wonen ongegrond/niet ontvankelijk verklaard. Hierdoor blijft de bouwvergunning gehandhaafd. Voor het bouwplan geldt een algemene verklaring van geen bezwaar. Er zijn geen ingrijpende gevolgen voor omgeving en geen inbreuk op naastgelegen functies.

Daarnaast is er voldoende ruimtelijke onderbouwing en sprake van een zorgvuldige belangenafweging. Het verzoek om een voorlopige herziening door een van de bezwaarmakers, is door de President van de Arrondissementsrechtbank in Utrecht afgewezen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk