Jongeren uit Nieuwegein ondersteunen bij zoeken naar digitale informatie

De afgelopen jaren is de digitalisering sterk toegenomen, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Van de burger wordt al op jonge leeftijd verwacht dat ze zelfstandig online hun zaken regelen. De digitalisering zal zich verder ontwikkelen, dus het is van groot belang dat jongeren de juiste digitale vaardigheden hebben, zodat ze veilig en doelmatig leren functioneren in de digitale wereld.

In Nieuwegein zien we dat jongeren vastlopen in de uitgebreide, complexe digitale dienstverlening van de overheid en andere publieke dienstverleners. In de aanloop naar hun 18e verjaardag moeten zij veel zaken zelf digitaal regelen, zoals het aanmelden bij hun opleiding, het aanvragen van toeslagen, DigiD, ziektekostenverzekering en studiefinanciering.

Ouders en scholen vertrouwen erop dat jongeren geen moeite hebben om deze zaken zelfstandig te regelen. Maar in werkelijkheid gaat het niet vanzelf: jongeren worden voor het eerst geconfronteerd met de taal van de overheid, een taal die ze niet spreken. Ze maken fouten die belangrijke consequenties kunnen hebben: ze staan niet ingeschreven op hun opleiding of hebben niet de juiste toeslagen, DUO-financiering of studenten-OV aangevraagd. Het is duidelijk dat jongeren ondersteund moeten worden als ze toetreden tot de digitale wereld, met name die van de overheid.

Gemeente Nieuwegein, Movactor en Stichting Lezen en Schrijven gaan aan de slag met verschillende partners uit stad en land. Gezamenlijk gaan zij eraan werken om de zelfredzaamheid van jongeren te vergroten waar het gaat om digitale vaardigheden. Gemeente Nieuwegein stelt financiële middelen beschikbaar om de komende jaren hieraan te werken.

Op maandagmiddag 8 november is een startbijeenkomst met als doel organisaties in Nieuwegein bewust te maken van de problematiek van niet-digitaalvaardige jongeren. Deze middag staat in het teken van ontmoeting met alle partners en een aantal jongeren, het delen van kennis en info, alsook het verzamelen van goede ideeën over de op te zetten sessies voor jongeren.

Wilt u zich aanmelden voor dit event of meer informatie? Stuur een mail naar:  info@4youthnieuwegein.nl

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren