Jeugdsportfonds

Het U-pasbureau heeft aangegeven dat het U-pasaanbod wordt uitgebreid. Het gaat om gratis sporten voor kinderen tot 17 jaar en een cultuurkortingsregeling. Door deze uitbreiding van het U-pasaanbod verwachten wij niet alleen een continuïteitsprobleem bij Stichting Leergeld en het op te richten Jeugdsportfonds, maar ook versnippering van de gemeentelijke budgetten en hogere overheadkosten.Wij stellen daarom voor af te zien van participatie door de gemeente Nieuwegein in oprichting van het Jeugdsportfonds en de gereserveerde middelen te behouden om te waarborgen dat kinderen uit minimagezinnen kunnen sporten. De U-pas, aangevuld met het aanbod van Stichting Leergeld voorzien hierin.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk