Katern

Jappers: kritisch, jong en bevlogen

Tijdens een speciale raadsvergadering werd het Jongeren Adoptie Plan (JAP) vorige week donderdag 9 mei afgesloten. De vijftien jeugdige deelnemers vergaderden over een aantal voorstellen en moties. Burgemeester Frans Backhuijs: “Ik vond het een bijzondere vergadering. De deelnemers gingen serieus met de voorstellen om en ze luisterden goed en kritisch naar elkaar.” Younes el Aghzaoui werd door de wethouders Wouter Kolff en Helen van den Berg uitgeroepen tot de meest bevlogen Japper van de dag. De deelnemers aan het Jongeren Adoptie Plan kregen een certificaat als afsluiting van het project.

jappers

De speciale raadsvergadering werd voorgezeten door burgemeester Frans Backhuijs. Net als tijdens een echte raadsvergadering werd hij bijgestaan door de griffier. De jongeren vergaderden over de voorstellen: Spaans in het onderwijs (D66), Stop Kony 2012 over de Oegandese rebellenleider (PvdA), meer activiteiten voor jongeren (GroenLinks) en bevorderen werkgelegenheid (VVD). De voorstellen van D66 en PvdA haalde geen meerderheid. De voorstellen van GroenLinks en VVD werden wel aangenomen. Naast de voorstellen werden er ook enkele moties behandeld. Dit waren: motie over culturele evenementen voor de jeugd (SP), motie over nut en noodzaak moerasontwikkeling Vitens (CDA) en motie over inpassing waterinstallatie in natuurlijke omgeving (CDA). Alle moties werden verworpen.

Burgemeester Frans Backhuijs en de wethouders Wouter Kolff en Helen van den Berg keken terug op kritische jonge gemeenteraad. Uiteindelijk haalden maar twee voorstellen de meerderheid. Burgemeester Frans Backhuijs: “Ook in de echte gemeenteraad is het niet makkelijk om de meerderheid van de raad achter je voorstel te krijgen.”

Jaarlijks organiseert het jongeren netwerk New Fun (MOvactor) samen met het Anna van Rijn College het JAP met als doel enthousiaste leerlingen een kijkje te laten nemen in de Nieuwegeinse politieke keuken. Dit jaar deden de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en SP mee. De deelnemende leerlingen woonden de vergaderingen van “hun” fractie bij en bezochten de officiële raadsbijeenkomsten. Ze bedachten zelf de voorstellen en moties en stelden deze op. Deze moties en voorstellen stonden op de agenda van de speciale raadsvergadering van 9 mei. Ter voorbereiding op de vergadering volgden de jonge raadsleden een debattraining.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk