Jan(tine) met de Pet: ‘Jan(tine) heeft het koud’

In Nieuwegein wonen veel inwoners die soms een pet dragen en soms meerdere petten. Soms is het een man, soms is het een vrouw of ………… is Jan(tine) met de Pet genderneutraal. Eén ding hebben ze altijd gemeen: ze houden van Nieuwegein en wonen graag in Nieuwegein. Deze keer Jan(tine) met de Pet die een zekere spanning voelt onder de inwoners én het MKB. Niet alleen vanwege het vermaledijde Coronavirus dat goed gedijdt in de winter, maar zij voelen zich letterlijk in de kou gezet door de overheid en onze stadsverwarmer Eneco.

Afgelopen week zagen wij dat de verbruikskosten voor warmte in 2022 met maar liefst 77% zijn gestegen voor de Nieuwegeiners. In Nieuwegein heeft Eneco een monopoliepositie als het gaat om de stadsverwarming. Veel huishoudens hebben niet de keuze om over te stappen naar gas omdat het simpelweg niet aanwezig is in veel woningen. Daarom stelt de ACM (Autoriteit Consument en Markt) op basis van de Warmtewet maximumtarieven vast waar de aanbieders onder moeten blijven.

Eneco bepaalt één keer per jaar het tarief voor stadsverwarming. Dit aan de hand van de actuele gasprijs. De verbruikskosten worden gemeten in GigaJoule (GJ). Eén GJ staat gelijk aan ongeveer 35m³ gas. In 2021 was de GJ prijs 24,60 euro en voor 2022 is dat 43,76 euro. Dat is een verhoging van 77%. Hogere energiekosten zijn vervelend en in sommige gevallen problematisch. Gelukkig laat de gemeente Nieuwegein weten dat de stadsverwarming in 2035 100% duurzaam is door aardwarmte. Betekent dit dan ook dat wij als gebruikers alleen vastrecht hoeven te betalen tegen die tijd? Immers is de warmte die Eneco uit ‘onze’ grond pompt van ons, van de Nieuwegeiners! Hoe zou deze zin in het Gronings klinken? Nu maar hopen dat het gemeentebestuur hierover goede afspraken maakt en dingen afdwingt voor haar inwoners. Gewoon net als Poetin met de vuist op tafel!

Volgens een medewerker van Eneco die ik heb gesproken wordt, voor het leveren van de stadswarmte in Nieuwegein, maar 10% gas gebruikt. De rest van de warmte wordt verkregen met Biomassa 25% en elektra 65%. De vraag is dan of de prijsstijging van 77% te rechtvaardigen is en nodig is om de prijsstijgingen zo hoog te maken. Ik zie niet dat Eneco opeens zijn tarief zal verlagen. Maar een goede reclame is deze verhoging van 77% niet voor onze stadsverwarmer.

Wil je overstappen naar aardwarmte dan ‘beboet’ het bedrijf je met een hele hoge rekening van bijna 3800 euro om je af te sluiten van het warmtenet! Gelukkig zijn ze hiervoor al op de vingers getikt door Den Haag en is een afsluiting op het stadsverwarmingsnet met enkele honderden euro’s gedaald. Dit blijft natuurlijk steeds teveel om een kraan dicht te draaien in je meterkast.

Een aantal gemeentes, waaronder Enschede, Breda en Tilburg doen een beroep op warmtebedrijven om hun prijsstijgingen beperkt te houden zodat huishoudens met stadsverwarming niet op hoge kosten worden gejaagd. Wethouders in onder meer Enschede, Breda en Tilburg zijn inmiddels hierover in gesprek met de leveranciers in hun gemeente.

Lokale Vernieuwing in Nieuwegein vraagt het College om (liefst in overleg met Utrecht) op korte termijn hetzelfde te doen, juist omdat de installatie in Lage Weide voor een groot deel op Biowarmte en restwarmte draait en alleen in uitzonderlijke gevallen dit aangevuld wordt met gas. Deze echte lokale partij maakt zich dan ook grote zorgen over deze exorbitante prijsstijging. Ok, de overheid geeft dit jaar een tegemoetkoming in de energiekosten, maar uiteindelijk betaalt de burger diezelf!

De rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de energielasten minder te laten stijgen. Zo is besloten om deze stijging voor alle huishoudens te compenseren met een extra korting op de energiebelasting voor 2022. Voor de gestegen gasprijzen en daarmee ook warmtetarieven betreft dit 265 euro. In totaal compenseert de overheid een ruime 400 euro van de energierekening. Dit wordt verrekend in de elektriciteitsrekening. Daarnaast heeft het Rijk besloten om specifiek inwoners met een laag inkomen te ondersteunen. Deze maatregelen moeten de gevolgen van de hogere energierekening verzachten.

Als gebruiker van de stadsverwarming in Nieuwegein heb ik ook nog even gebeld met de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Een medewerker liet mij weten een dossier te hebben aangemaakt. U zult begrijpen dat een enkele melding voor minimale beweging zorgt en hoe meer meldingen er binnenkomen, de ACM genoodzaakt zal zijn om verder op onderzoek uit te gaan. Herkent u mijn verhaal? Schrijf dan een e-mail aan info@consuwijzer.nl of, en dat is makkelijker, via het formulier op deze pagina.

Morgen lekker naar de kroeg en de kapper. Maar voordat ik ga, eerst mijn thermopane ondergoed ophalen op Lage Weide waar onze stadsverwarmer is gevestigd. Toch nog een beetje wintersport gevoel en steun ik het MKB als ik mij goed gekapt vol laat gieten bij de Burgemeester. Krijg ik het toch weer warm in deze koude periode, vooral met de gedachte dat binnenkort JezusLeeft! in Nieuwegein. Kan HIJ gelijk wat doen aan de hoge elektra prijzen. Gelukkig heb ik zonnepanelen en geen stroom van Eneco want dan word ik dubbel genaaid!

Jan(tine) met de Pet

Uw bijdrage
Heeft u ook een pet op of meerdere petten of helemaal geen pet op, maar zit u wel iets dwars of wilt u uw ongenoegen óf genoegen delen met onze lezers? Dat kan! Stuur uw verhaal naar onze redactie en Jan of Jantine of ………….. gaat ermee aan de slag. Wij spreken algehele anonimiteit af, daar is deze rubriek voor. Gegarandeerd!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk