Jan met de pet: ‘Een veelvoorkomend verkeersbord’

In Nieuwegein wonen veel inwoners die soms een pet dragen en soms meerde-re petten. Soms is het een man, soms is het een vrouw of… is de inzender genderneutraal. Eén ding hebben ze altijd gemeen: ze houden van Nieuwegein en wonen graag in Nieuwegein. Deze keer een reactie op het misbruik van fietspaden.

Wie heeft er nog nooit zo’n verkeersbord gezien? Wie weet de betekenis van dat verkeersbord? De officiële omschrijving van dit bord luidt:

Verkeersbord verplicht fietspad. Als het verplichte fietspad aan één zijde van de weg ligt, zullen fietsers moeten oversteken. Officiële benaming: G11’

In Nieuwegein kennen we heel veel plekken waar dit bord van gemeentewege geplaatst is. Een initiatief waar de Fietsersbond Nieuwegein ongetwijfeld heel blij mee is. Immers, daar kun je als fietser(tje) rustig rijden. Daaróver kun je als ouder van een schoolgaand kind hem of haar rustig naar school laten fietsen. Daar hoef je niet steeds aan de kant te gaan voor snel(ler) verkeer. Daar is het gegarandeerd rustig. Tóch?

Toch niet. De paden waar aan het begin ervan dit bord staat, worden in Nieuwegein te pas en te onpas door Jan (al dan niet met pet of helm) en alleman gebruikt. Als sinds de introductie van dit verkeersbord wordt het honderd procent genegeerd door bromfietsberijders met geel kenteken. Begrijpelijk, daar dit soort wegen/paden veelal een kortere route betekenen en van omrijden houdt niemand. Maar zij horen daar niet. 

En  dan zijn er de speedbikes, fietsen met geel kenteken, bij gekomen. Reuze link. Die hoor je niet aankomen en suizen je met een angstaanjagende snelheid voorbij. Doen je soms schrikken. Houden evenmin van omrijden. 

Maar ook motoren misbruiken een fietspad. Soms met aangepaste snelheid. Vaak met ‘eigen’ snelheid. Ook motorrijders houden niet van omrijden. 

Ik ben er nog niet… Want of er nou hordes schoolkinderen over het fietspad rijden, naar of van school, het maakt automobilisten geen snars uit. De kortste weg is via het fietspad. Dus nemen we het fietspad, al dan niet geadviseerd door de ingebouwde navigatieapparatuur. Heel misschien valt een dergelijke actie nog te begrijpen. Bij voorbeeld in het geval men onbekend is in Nieuwegein. Maar wanneer zelfs buurtbewoners (‘ja kom even, ik ga toch niet helemaal omrijden voor een boodschapje!’) het fietspad misbruiken… Mijn broek zakt er van af! Zeker zelf nooit kinderen in de schoolgaande leeftijd gehad. Of daar nog niet aan toegekomen. Deze categorie weggebruikers racen zelfs via een fietspad dat door een tunneltje leidt. Hebben ze geen last van het stoplicht aan de A.C.Verhoefweg.

En dan de vele bestelbussen, soms zelfs echte vrachtwagens, van verschillende koeriersdiensten. Ik begrijp het best hoor. Time is money en de werkdruk is hoog. Maar er bestaan schitterende routeplanningssystemen die met alle omstandigheden rekening houden. Daarin zijn ook fietspaden opgenomen en als koerier hoef je dus echt geen gebruik te maken van een fietspad. Maar ja, omrijden hè…

Regelmatig zijn fietser(tje)s gedwongen af te stappen of uit te wijken naar de stoep of de berm wanneer een automobilist of koerier het fietspad in gebruik neemt. Ooit ben ik pontificaal midden op het fietspad gaan staan toen me daar een auto  tegemoet kwam met daarin een oma vergezeld van drie kleinkinderen. Oma stopte. Ik gebaarde vragend. Het raampje ging na enige tijd open en ik vroeg oma of ze het verkeersbord niet had opgemerkt. Dat had ze wel ‘maar ach…’. Ik vroeg haar vriendelijk of ze enig idee had welk voorbeeld ze aan haar kleinkinderen gaf. Daarop werd ze boos. Liet de motor van de auto loeien, kennelijk in de hoop dat ik opzij zou springen. Dat deed ik niet. Enfin, na enige tijd (omrijden zou sneller zijn geweest) reed ze achteruit het fietspad af en vervolgde ze haar weg op de normale manier.

Dat liep goed af. Minder goed liep het af met een overbuur. Een buurtbewoner misbruikte een fietspad met zijn auto om naar en van de buurtsuper te gaan (‘Ik doe niet aan omrijden’). Mijn overbuur stapte voor die auto en kreeg na een korte woordenwisseling een lift. Op de motorkap. Zich vasthoudend aan de ruitenwissers mocht deze overbuurman een vijftigtal meters meerijden. 

Een veelvoorkomend verkeersbord. Een veel genegeerd verkeersbord. Een verkeersbord dat er eigenlijk net zo goed niet kan zijn. Nee, beter nog, dat er gewoon níet moet zijn. Dan worden er ook geen valse verwachtingen geschept en weet iedereen waar hij/zij aan toe is.

Want wanneer er niet gehandhaafd kan worden…

Jan met de Pet

Jouw bijdrage
Heb je ook een pet of meerdere petten of helemaal geen pet op, maar zit je wel iets dwars of wil je je ongenoegen óf genoegen delen met onze lezers? Dat kan! Stuur je verhaal naar onze redactie en Jan of Jantine of… gaat ermee aan de slag. Wij spreken algehele anonimiteit af, daar is deze rubriek voor. Gegarandeerd!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk