Jaarverslag RMN 2015

Afgelopen week heeft het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN), zij haalt het vuil bij u op, haar jaarverslag gepresenteerd. In 2015 is gemiddeld 512 kilogram afval per inwoner ingezameld. Daarvan is 302 kilogram hergebruikt, 210 kilogram wordt nog als restafval verwerkt. Het gemiddelde resultaat is 59% hergebruik, hetzelfde als in 2014. De doelstelling voor 2015, 200 kilogram restafval per inwoner, is net niet gehaald. De ambitie, vastgelegd in het regionaal afvalbeleidsplan ‘meer grondstoffen, minder restafval’, is maximaal 100 kilogram restafval per inwoner in 2025.

Rob Schram, directeur RMN: “Inwoners van Baarn, Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Soest scheiden kunststof verpakkingen steeds beter. In 2015 is ruim 1,5 miljoen kilogram gescheiden ingezameld, bijna 10% meer dan het jaar ervoor. In 2015 hebben we proeven met ‘omgekeerd inzamelen’ voorbereid voor 2016. Met ingang van 2016 zijn we begonnen met het inzamelen van drankenkartons en blik tezamen met kunststof. We hebben goede verwachtingen dat we mede dankzij de gescheiden inzameling van de PMD grondstoffenfractie de hoeveelheid restafval onder de 200 kilogram per inwoner zullen brengen. Er wordt geleidelijk aan meer service gegeven op de gescheiden inzameling van grondstoffen ten opzichte van de inzameling van restafval.”

20131010_vuilniswagenzijlagergroot2015 stond in het teken van verdere groei en ontwikkeling van RMN. Rob Schram: “Er komen nog steeds gemeenten en taken bij. We zijn samen op weg naar een nieuw RMN, dat slagvaardig inspeelt op variërende vragen en behoeften van deelnemende gemeenten op het gebied van afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte. Als grondstofverzamelbedrijf begeleiden wij hen bij de omslag ‘van afval naar grondstof’. Dit vraagt een gezamenlijke inzet en betrokkenheid van bestuur, gemeentelijke contactpersonen en alle RMN-medewerkers. Samen verder, dat is waar het om gaat. Het jaarverslag geeft mijns inziens goed inzicht in dit proces.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk