Jaarrekening 2001 en begroting 2003 CPA-GHOR (2002/3677)

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met de jaarrekening 2001, begroting 2003 en het financieel meerjarenperspectief van de Centrale Post Ambulancevervoer en van de Regionaal Geneeskundige Functie Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen.

Samen met 33 andere gemeenten neemt Nieuwegein deel aan deze gemeenschappelijke regeling.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk