Ivo de Wijs brengt verhalen van Jan Wolkers tot leven in de bieb

Donderdagavond 21 november (20.00 – 22.00 uur) komt de bekende dichter, (tekst)schrijver en voormalig Vroege Vogels-presentator Ivo de Wijs naar de bibliotheek De tweede verdieping in Nieuwegein. Aan de hand van het boek ‘Winterbloei’ van Jan Wolkers gaat De Wijs in gesprek over natuur, duurzaamheid en literatuur. Ook de rol van de natuur in de literatuur en in zijn eigen werk, het sexappeal van duurzaamheid in de media en het verschil tussen een mus en een mees komen aan bod tijdens deze avond. Speciale aandacht wordt besteed aan de bijzondere band die De Wijs heeft met Drs. P., die dit jaar zijn 100e verjaardag zou hebben gevierd.

Nederland Leest
Ivo de Wijs komt naar De tweede verdieping als onderdeel van de landelijke leesactie Nederland Leest die van 1 t/m 30 november wordt gehouden. Het thema is dit jaar Duurzaamheid. Dit jaar is er extra aandacht voor het belang van kunnen lezen en schrijven omdat duidelijk is geworden dat mensen die kunnen lezen en schrijven meer zelfredzaam, gezonder en minder eenzaam zijn. In november kun je gratis het boek ‘Winterbloei’ van Jan Wolkers ophalen, met tekeningen, dagboekfragmenten, gedichten en niet eerder verschenen teksten.

De toegang is € 3,- voor leden en € 12,50 voor niet-leden. Meld je aan via actie@detweedeverdieping.nu o.v.v. ‘Ivo de Wijs’ of bij het infopunt in de bibliotheek in de binnenstad van Nieuwegein.

Ivo de Wijs

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk