IVN excursie wintergasten in de Bossenwaard

Het IVN Nieuwegein-IJsselstein e.o. organiseert zondag 17 december een vogelexcursie in de Bossenwaard, een klein natuurgebiedje, een stuk uiterwaard aan de Lek bij Nieuwegein. Een wandeling om de plas telt nog geen twee kilometer.

In het rivierengebied maak je kans op verschillende meeuwensoorten. En verder kans op o.a. slobeend, krakeend, smient, pijlstaart, wintertaling, tafeleend, kuifeend, bonte strandloper en roofvogels zoals slechtvalk, havik en buizerd.

Kuifeend

Kuifeend

Vertrek naar de Bossenwaard is om 13.15 uur bij Jack’s Grillhouse aan de Parkhout 2 in Nieuwegein zuid. Deelnemers kunnen ook ook rechtstreeks naar de bestemming rijden. De excursie start daar om 13.30 uur. Parkeren kan aan de weg, wanneer je de dijk afrijdt. Let op: Er zijn geen voorzieningen!

Deelname
Deelname aan de excursie is gratis, maar graag wel opgeven of je wilt meerijden, zelf rijdt of passagiers kunt meenemen. De organisatie probeert zo veel mogelijk te carpoolen. Met de fiets is in dit geval ook zeker mogelijk. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl.

Over de Bossenbwaard
De Bossenwaard is een ideale locatie om tussen de middag of tijdens een rit over de snelweg even vogels te kijken. Verlaat bij Nieuwegein-Zuid de snelweg en draai naar de rivier. Met uitzicht op de brug over de A2 kun je even vogels kijken in de Bossenwaard. Wandel rond de plas of kijk met de verrekijker uit over de oevers van de rivier. Hier valt soms een leuke waarneming te doen.

De Bossenwaard is een stuk uiteraard. In het rivierengebied maak je dus ook altijd kans op de geelpootmeeuw en Pontische meeuw, typische meeuwensoorten voor de rivieren. Soms jaagt een slechtvalk vanaf de brug of vliegt een blauwe kiekendief door het gebied. En tijdens de trekperioden maak je kans op zeldzaamheden. Zo werd in mei 2020 een reuzenstern gezien in de Bossenwaard.

Praktische informatie over vogels kijken in de Bossenwaard
Je bereikt de Bossenwaard door te navigeren naar de Lekdijk, IJsselstein. Dan kom je in het deel van de Bossenwaard ten westen van de A2. Dit deel loopt over in een deel ten oosten van de A2 dat je bereikt door te navigeren naar de Lekboulevard te Nieuwegein.

De paden door de Bossenwaard zijn onverhard, maar doordat ze verhoogd zijn goed begaanbaar. Een stel lekker zittende wandelschoenen volstaan onder normale omstandigheden. Maar let op: dit is rivierengebied. Is de waterstand in de rivier de Lek hoog, dan kunnen grote delen van het natuurgebied onder water staan en niet toegankelijk zijn.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk