Inzet extra middelen Rijk voor armoedebestrijding

In Nieuwegein leven naar schatting 1500 kinderen in een gezin met een laag inkomen. Voor hen is meegaan met een schoolreisje of lid zijn van een voetbalvereniging niet vanzelfsprekend. Daarom stelt het Rijk extra geld beschikbaar. De gemeente Nieuwegein wil dit geld gebruiken om het kindpakket van Stichting Leergeld uit te breiden met een betere fiets- en computerregeling, de Stadspas en de begeleiding van jongeren bij de aanpak van hun schulden.

Martijn Stekelenburg: ‘In Nieuwegein vinden wij het belangrijk dat alle Nieuwegeinse kinderen mee kunnen doen. Ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Wij moeten daarom de extra middelen van het Rijk op een weloverwogen wijze inzetten. Daarom hebben we maatschappelijke partners gevraagd mee te denken met het plan van aanpak. Het is nu aan de raad om in te stemmen met de door ons voorgestelde bestedingslijnen.’

Regelingen
De gemeente Nieuwegein wil het extra geld inzetten voor regelingen via de Stadspas en Stichting Leergeld. De regeling biedt ouders compensatie voor de kosten van bijvoorbeeld een ouderbijdrage van een schoolreisje, de contributie voor een sportvereniging of een bijdrage voor voetbalschoenen of een hockeystick.

Jaarlijks is per kind € 225,- euro beschikbaar om te besteden aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast wil de gemeente Nieuwegein de fietsregeling en de computerregeling voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan uitbreiden. Stichting Leergeld voert deze regelingen uit en ontvangt hiervoor jaarlijks subsidie van de gemeente. Aanvullend geeft de Stadspas kinderen de mogelijkheid om gratis of met fikse korting deel te nemen aan sportverenigingen, culturele activiteiten en huiswerkbegeleiding.

Programma Geldwijs
De afgelopen jaren is vanuit de gedragswetenschap veel onderzoek gedaan naar de effecten van armoede en schulden op het brein. Er wordt ook steeds meer bekend over de effecten van de ondersteuning en begeleiding van mensen met armoede en schulden. Daarnaast blijkt uit onderzoek van het NIBUD dat jonge mensen een hoger risico lopen op betalingsproblemen en schulden dan oudere mensen. Bovendien blijkt dat jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs volgen het vaakst schulden of een betalingsachterstand hebben. Zij hebben ook gemiddeld de hoogste schuld. In het Programma Geldwijs wil de gemeente aan de hand van de nieuwe gedragswetenschappelijke inzichten aan de slag om jongeren kennis en vaardigheden te bieden om financieel zelfredzaam te zijn en te blijven. Dit wordt eerst gedaan in de vorm van een pilot. Wanneer deze pilot effectief is, wordt deze werkwijze onderdeel van de bestaande dienstverlening.

Bereik vergroten
Er zijn inwoners die geen gebruik maken van de regelingen terwijl zij er wel voor in aanmerking komen. De gemeente Nieuwegein wil deze groep bereiken en stimuleren om er alsnog gebruik van te maken. Daarnaast worden de aanvraagprocedures vergemakkelijkt, zodat inwoners niet onnodig drempels krijgen opgeworpen om in aanmerking te komen voor een kindpakket.

 

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren