Inwoners uit Nieuwegein armste van de provincie qua gemiddeld vermogen

Inwoners uit Nieuwegein zijn de armste van de provincie Utrecht. Dat blijkt uit de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft vrijgegeven. Met een gemiddeld vermogen van 142.300 euro bungelen de inwoners onderaan de lijst. Als het gaat het om het doorsnee vermogen (mediaan vermogen) dan is Nieuwegein één-na-laatste met 54.200 euro ondanks een stijging met 40,4%.

Bunnik was vorig jaar opnieuw de rijkste gemeente in de provincie Utrecht. Een doorsnee huishouden daar bezat in 2019 230.500 euro, aanzienlijk hoger dan een standaard Utrechts huishouden. In onze provincie beschikt de helft van alle huishoudens over minimaal 71.100 euro.

Vermogen is volgens het CBS de optelsom van bezittingen als bank- en spaartegoeden en geld dat in een eigen woning of onderneming zit. Eventuele schulden worden er vanaf getrokken. Het bureau zette op een rij hoe hoog het bedrag is waarover de helft van de huishoudens in een gemeente minimaal beschikt (het mediaan vermogen).

Bloemendaal (381.000 euro in 2019) is al jaren de rijkste gemeente van Nederland. Bunnik staat in de landelijke top-10. Het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens steeg met 12.000 euro tot 49.800 euro. Dat is vooral te danken aan de stijging van de waarde van huizen. Iets meer dan de helft van de huishoudens had in 2019 een eigen woning.

De hoogte van het eigen vermogen is zeer afhankelijk van iemands levensfase. Huishoudens met een hoofdkostwinner tot 25 jaar hebben nauwelijks vermogen en de hoogste vermogens bevinden zich bij de 65-plussers. Zij bezitten vaak een eigen woning en hebben nauwelijks of geen hypotheekschuld.

De huishoudens met het laagste doorsnee vermogen bevinden zich vooral in de grote steden. Rotterdam is het armst met een doorsnee vermogen van ruim 6.000 euro. In Utrecht is dat 17.800 euro. In de grote steden wonen relatief veel jongeren, uitkeringsontvangers en personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Deze groepen hebben vaak weinig vermogen.

Gemiddeld en mediaan vermogen in de provincie Utrecht (2019)
In 2019 bezat de helft van de huishoudens in de provincie Utrecht minimaal 71.100 euro. Het gemiddelde vermogen was 236.200 euro.

Eigen woning belangrijkste bezit
Er waren 7,8 miljoen huishoudens in Nederland die samen 2 400 miljard euro aan bezittingen hadden. Daartegenover stond 870 miljard aan schulden, waardoor het totale vermogen in Nederland uitkwam op 1 540 miljard. Prijsstijgingen en -dalingen van woningen hebben grote invloed op het vermogen van huishoudens. Bijna 6 op de 10 huishoudens hadden in 2019 een eigen woning. De eigen woning vormde met 60 procent van de bezittingen het grootste vermogensbestanddeel. Daarna volgen bank- en spaartegoeden een aanmerkelijk belang. De hypotheekschuld is de grootste schuldenpost.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren