Katern

Investeren in sport, recreatie en groen in Utrecht en Nieuwegein

Het ministerie van Binnenlandse Zaken investeert 51 miljoen euro in de ontwikkeling van de nieuwe woningbouwgebieden Merwede in Utrecht en Nieuwegein en Spoorzone in Amersfoort.

Voldoende ruimte voor sport-, recreatie- en groenvoorzieningen is onmisbaar voor de gezonde ontwikkeling van Utrecht. De beschikbare gelden zijn onder meer bedoeld voor de uitbreiding van Sportpark Nieuw-Welgelegen met extra sportvelden, de uitbreiding van recreatie- en groenvoorzieningen in Park Transwijk en de herinrichting van de openbare ruimte van Kanaleneiland om het gebied te groener te maken. Van de 36 miljoen euro gaat 30,5 miljoen naar de gemeente Utrecht en 5,5 miljoen naar de gemeente Nieuwegein. Nieuwegein zal het geld investeren in de ontwikkeling van Rijnhuizen, onder meer in groen en watervoorzieningen.

Wethouder Eelco Eerenberg (gemeente Utrecht): “Als Metropoolregio hebben we te maken met belangrijke opgaven – opgaven die ook van betekenis zijn voor Nederland als geheel. Met de ontwikkeling van het Merwedegebied dragen we stevig bij aan de nationale woonopgave. Daarbij gaat het om méér dan alleen woningbouw. Naast woningen zijn ook investeringen in de openbare ruimte noodzakelijk, om de stad op een verantwoorde en gezonde manier te laten groeien. Goed dat het Rijk hieraan bijdraagt; het onderschrijft dat de versterking van de Metropoolregio Utrecht – het nationale knooppunt voor wonen, werken en reizen – een gezamenlijke opgave is.”

Verplaatsing bedrijven voor groene, gezonde Amersfoortse wijken
De voor Amersfoort beschikbare 15 miljoen euro is bestemd om bedrijven in de Kop van Isselt te verplaatsen. De verplaatsing van bedrijven met een zogeheten milieuhindercirkel is noodzakelijk om woningbouw te realiseren. In de Amersfoortse Spoorzone en de A1-zone worden de komende jaren 8500 woningen gebouwd, waarvan zo’n 2700 in de Kop van Isselt.

Wethouder Astrid Janssen (gemeente Amersfoort): “Deze financiële impuls voor de Kop van Isselt maakt de verplaatsing van bedrijven mogelijk. Zo zorgen we ervoor dat woningbouw mogelijk gemaakt wordt en de toekomstige bewoners in gezonde en groene wijken wonen. Dat is niet alleen goed voor de Spoorzone-ontwikkeling, maar voor iedereen in Amersfoort die graag wil verhuizen, maar dat nu niet kan.”

Om bestaande plannen voor woningbouw in de Metropoolregio Utrecht uit te kunnen voeren, moet een aantal complexe opgaven worden opgelost. Vraagstukken als stikstof, netcongestie, voldoende groen- en drinkwatervoorzieningen staan de bouw mogelijk in de weg. Regio en het Rijk blijven gezamenlijk zoeken naar oplossingen, om een bijdrage te kunnen leveren aan de aanpak van de woningnood.

Gedeputeerde Huib van Essen (provincie Utrecht): “De Rijksbijdrage van 51 miljoen is goed nieuws, maar we zijn er nog niet. We zien uit naar verdere samenwerking met het Rijk om Metropoolregio Utrecht gezond en groen te laten groeien. Dat vraagt een forse uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk, voldoende zoetwater en de ruimte en middelen voor het versterken van groen.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk