Internationaal bezoek op prinses Magrietschool

Van woensdag 18 tot en met zondag 22 januari zijn 40 kinderen uit 5 Europese landen te gast op basisschool Prinses Margriet in Nieuwegein. Nog niet eerder is in het kader van een internationaliseringproject een dergelijke uitwisseling georganiseerd op een basisschool in onze regio. De kinderen uit Spanje, Finland, Polen, Italië en België logeren bij hun leeftijdgenoten uit groep 6 t/m 8. Ze zullen donderdag en vrijdag naar school gaan en verschillende lessen volgen met alle leerlingen van de bovenbouw. Daarnaast zullen ze zoveel mogelijk meemaken van het dagelijks leven van hun gastgezin.

Op vrijdag staat een excursie op het programma in en rondom Nieuwegein. De burgemeester zal de groep toespreken en er wordt een bezoek gebracht aan de sluizen bij Hagestein. Zaterdag zal het gastgezin iets leuks met de kinderen gaan doen. Het bezoek wordt op zondag afgesloten met een afscheidsontbijt op school.

De Prinses Margrietschool coördineert al enkele jaren het internationaliseringproject “Se@EU”, gesubsidieerd door het Europees Platform. Dit schooljaar staat het thema “Se@s” centraal. De kinderen werken verschillende opdrachten uit rondom water. Daarnaast hebben ze contact met elkaar via een eigen internetomgeving, waar ze hun eigen website maken en met elkaar communiceren.

Een daadwerkelijke ontmoeting van kinderen op 1 van de scholen is echter een belangrijke doelstelling van het project. Kinderen kunnen op deze manier zoveel mogelijk leren van de cultuur, traditie en gewoonten van leeftijdsgenoten in een ander Europees land. Daarbij wordt voornamelijk in het Engels gecommuniceerd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk