Inspraak verkeersplan Zuilenstein

De gemeente Nieuwegein houdt op 4 april 2001 een inspraakbijeenkomst over het concept-wijkverkeersplan voor de wijk Zuilenstein. De bijeenkomst vindt plaats tussen 20.00 en 22.00 uur in de Lantaern, Utrechtsestraatweg 4. Nieuwegein, blijvend bereikbaar en leefbaar. Dat is wat de gemeente voor ogen staat met haar verkeers- en vervoersbeleid. De gemeente stelt per wijk verkeersplannen op, waarin de verkeersmaatregelen voor een wijk worden vastgelegd. Dit gebeurt in overleg met een zogeheten ‘wijkdenktank’ waarin bewoners en andere belanghebbenden zitting hebben.

Reageren is mogelijk op de inspraakavond op 4 april 2001 of schriftelijk tot 19 april 2001. Schriftelijke reacties kunnen worden gestuurd naar de heer ing. B. van de Hulsbeek van de gemeente Nieuwegein, postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Telefonische inlichtingen kunt u inwinnen bij de heer van de Hulsbeek (030 607 18 34) of de heer B. Otte (030 607 12 89). Het wijkverkeersplan ligt vanaf heden tot 19 april 2001 ter inzage in buurtcentrum Kerkveld, Kerkveld 63 en bij het Infocentrum van het gemeentehuis aan de Martinbaan 2.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk