Inspraak ontwerp openb. ruimte Hoog Zandveld

Het college van B & W van Nieuwegein heeft op dinsdag 15 december ingestemd met het ‘concept definitief ontwerp voor de openbare ruimte centrumgebied Hoog Zandveld’ en dit vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerp ligt van maandag 5 januari t/m maandag 19 januari 2015 ter inzage bij de receptie van het Stadshuis tijdens de openingstijden (elke werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur). Het ontwerp is vanaf 19 december ook al te bekijken op internet.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk een inspraakreactie indienen bij het college van B&W Nieuwegein, t.a.v. J. Haaksman, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van ‘concept DO openbare ruimte HZ’. Mondelinge inspraakreacties kunnen gedurende de ter inzagetermijn op afspraak worden ingediend bij J. Haaksman, telefoonnummer: 030-6071564.

Maandag 12 januari is er een inloop/informatieavond over het ontwerp voor alle wijkbewoners van (Hoog) Zandveld en Lekboulevard in Buurtplein Zuid aan Ratelaar 37 (inloop tussen 19.30u – 21.00u). Tijdens deze bijeenkomst kunt u het ontwerp bekijken en zijn de medewerkers van de gemeente aanwezig om een toelichting te geven en uw reactie te bespreken. Alle inwoners van de wijk Hoogzandveld, Zandveld, Lekboulevard ontvangen deze week een nieuwsbrief over het ontwerp.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren