Katern

Inspraak nieuwe erfgoedverordening mogelijk tot 30 juni

De nieuwe erfgoedverordening gaat de erfgoedverordening uit 2010 vervangen. In de erfgoedverordening staan de regels voor de bescherming van erfgoed in Nieuwegein. In de nieuwe verordening zit een extra mogelijkheid om erfgoed te beschermen, namelijk die van cultuurgoederen. Dat zijn bijvoorbeeld schepen of ander mobiel erfgoed die waardevol zijn voor de geschiedenis van Nieuwegein. Alle huidige monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten staan in het erfgoedregister.

Het college geeft de concept erfgoedverordening 2020 en het erfgoedregister vrij voor inspraak. Tussen 19 mei en 30 juni 2020 is de inspraakperiode. De documenten staan op de pagina erfgoedvisie en liggen ook ter inzage bij de receptie op het stadshuis.

U kunt op de concept erfgoedverordening 2020 reageren voor de verordening aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Vragen over het beleid of uw mening over het conceptbeleid kunt u sturen naar beleidsadviseur erfgoed Vera Driessen via v.driessen@nieuwegein.nl.

Eerder al stelde de gemeente samen met erfgoedinstellingen, culturele partners en bewoners de ambities en kansen voor het Nieuwegeinse erfgoed voor de komende jaren op. Dat leverde de erfgoedvisie ‘Verbinden met verhalen 2019-2024’ en een uitvoeringsprogramma voor 2019-2020 op.

Foto: Op zaterdag 17 december 1983 werd door de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat, mw. Nelie Smit-Kroes, de tramlijn Utrecht-Nieuwegein geopende door de eerste tram met het nummer 5014 de remise uit te rijden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren