Inspectie riolering langs provinciale wegen N210 en N228

Op 2 december 2019 is aannemer Van der Velden in opdracht van de provincie Utrecht gestart met het reinigen en inspecteren van de riolering langs de N210 tussen Schoonhoven en Nieuwegein en langs de N228 tussen Oudewater en Montfoort. De werkzaamheden duren, in afwijking van een eerder bericht nog tot en met 11 februari 2020 en kunnen buiten de spits enige verkeershinder geven vanwege een rijbaanversmalling.

METEN IS WETEN
De riolering bestaat uit inspectieputten, kolken en afvoerleidingen. Deze worden gereinigd en geïnspecteerd. Doel van de inspectie is inzicht te krijgen in de technische staat van de riolering zodat een onderhoudsplanning gemaakt kan worden voor de toekomst. Tot mei 2020 vindt ook langs andere provinciale wegen rioolinspectie plaats.

PLANNING EN LOCATIE WERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden langs de N210 en de N228 zijn gestart op maandag 2 december om 09:00 uur en duren tot uiterlijk 11 februari 2020, 15:00 uur. De werkzaamheden worden uitgevoerd op de volgende trajecten:

Langs de N210: het gedeelte tussen de aansluiting met de provinciegrens met Zuid-Holland en de op- en afrit A2.
Langs de N228: het gedeelte tussen de aansluiting met de provinciegrens met Zuid-Holland en Nieuwegein.
De werkzaamheden die op de rijbaan plaatsvinden, worden uitgevoerd buiten de spits, dus tussen 09:00 en 15:00 uur. Op die manier blijft de hinder voor het verkeer beperkt.

VERKEERSMAATREGELEN, HINDER EN BEREIKBAARHEID
Tussen 09:00 en 15:00 uur versmalt de aannemer ter plaatse de rijbaan om veilig te kunnen werken. Er is dan één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. De reinigingswerkzaamheden kunnen enige geluidshinder met zich meebrengen.

Alle aanliggende panden blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Evenals het doorgaande verkeer, kan ook het openbaar vervoer gewoon doorgang vinden. Fietsers kunnen zonder hinder het fietspad/de parallelweg gebruiken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk