Inloopavond over nieuwe bouwplannen in de wijk Galecop

Stichting Altrecht en de gemeente Nieuwegein houden dinsdag 25 september aanstaande een inloopavond over de nieuwbouwplannen op 4 locaties in de wijk Galecop. De bouwplannen betreft het perceel langs de Rembrandthage waar nu nog een Altrechtlocatie is gevestigd en de nabijgelegen gemeentelijke percelen langs de Galecopperdijk, Pieter van Laerhage en de Rembrandthage.

De vrije inloop is tussen 19.00 en 21.00 uur en vindt plaats in het Altrecht gebouw aan de Rembrandthage 77. Tijdens de inloopavond kunt u mogelijke invullingen zien van de bouwplannen op de verschillende locaties en vragen stellen of uw reactie geven op de beoogde bouwplannen.

Altrecht en gemeente Nieuwegein slaan de handen ineen en komen hiermee tegemoet aan de behoefte aan extra woningen in Nieuwegein. Deze 4 locaties zijn in het Woningbouwprogramma 2030 van de gemeente Nieuwegein aangemerkt als kansrijke woningbouwlocaties en de beoogde woningbouw draagt bij aan de woningbouwopgave zoals opgenomen in de Woonvisie Nieuwegein 2015.

Huidige situatie
Op dit moment is de Altrechtlocatie aan de Rembrandthage nog open, maar deze voorziening zal in de nabije toekomst elders in de regio worden opgevangen en houdt dus op te bestaan. De onbebouwde grasstroken langs de Pieter van Laerhage, Rembrandthage en Galecopperdijk waren tot voor kort gereserveerd voor de aanleg van een HOV-lijn naar Papendorp in Utrecht, maar die komt te vervallen.

Nieuwe situatie
De bouwplannen voor de 4 locaties zullen in samenhang ontwikkeld worden, passend bij de omringende stedenbouwkundige opzet. Het streven is een gemengd woningbouwprogramma voor verschiliende doelgroepen (onder anderen senioren en doorstromers) van verschiliende woningtypen te ontwikkelen, bestaand uit sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen en koopwoningen. De nabijheid van (zorg)voorzieningen maakt de locaties geschikt voor senioren, waarvan sommigen zorgbehoevend zijn. Woningbouwprogramma en woningtypen houden rekening met de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarnaast kennen de woningen een hoogwaardige uitstraling waarbij er veel aandacht is voor duurzaamheid.

Fasering
Het project staat nu nog aan het begin. Stichting Altrecht en de gemeente Nieuwegein werken momenteel aan een Programma van Uitgangspunten voor de betreffende locaties. Bij het opstellen van de uitgangspunten willen zij belanghebbenden betrekken, vandaar deze inloopavond. Dit programma zal in het vervolgtraject verder uitgewerkt worden tot een bestemmingsplan. De locaties zullen op een later moment aangeboden worden aan ontwikkelpartijen, die vervolgens op basis van de uitgangspunten invulling zullen geven aan het gewenste woningbouwprogramma.

De locatie voor nieuwbouwplannen

One thought on “Inloopavond over nieuwe bouwplannen in de wijk Galecop

  1. Balth de Winter

    De gemeente zegt dat van deze bewonersbijeenkomst(en) geen verslagen worden gemaakt. Werkt dat wel bij een behoorlijk participatieproces? Wie kan zo nog nagaan of goed geluisterd is naar de bewoners?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren