Inloopavond Natuurkwartier: de volgende fase

Aan de rand van Stadspark Oudegein ligt het Natuurkwartier Nieuwegein (MEC). Op dit gebied, ter grootte van 6 hectare vind je onder andere kinderboerderij IJsselstee, het Milieu Educatie Centrum, museum Warsenhoeck, een natuur­speeltuin, de poldermolen en een Proevtuin. De gemeente wil samen met partners dit unieke ge­bied naar een nieuwe fase brengen, zodat meer mensen in Nieuwegein en zeker ook daarbuiten hier kunnen recreëren, leren en werken.

Samenwerken: natuur, educatie, erf­goed & participatie
Het Natuurkwartier is een belangrijke groene en duurzame waarde binnen Nieuwegein. Het biedt bezoekers en maatschappelijke organisaties een plek om in samenhang activiteiten te ontplooi­en. Om de continuïteit van het Natuurkwartier te kunnen waarborgen is naast een samenhangend en aantrekkelijk activiteitenaanbod ook een aan­trekkelijke verblijfsfunctie nodig.

Van ideeën naar plan van aanpak
Er is de afgelopen maanden gewerkt aan de concrete realisatie van een toekomstbestendig Natuurkwartier. Er zijn in 2015 veel ideeën en beelden opgehaald door middel van inwonersen­quête, verkennende gesprekken, bijeenkomsten en activiteiten. Deze zijn meegenomen in de verdere uitwerking om te komen tot plan voor realisatie.

Doel van de bijeenkomst
Op 16 oktober wil de gemeente Nieuwegein in gesprek gaan met Nieuwe­geinse inwoners en organisaties. Gedurende de avond kunt u vrij inlopen en de informatiepane­len bekijken. Ook kunt u het gesprek aangaan met andere Nieuwegeiners, wethouders en/of medewerkers van de gemeente. Aanmelden is niet nodig.

One thought on “Inloopavond Natuurkwartier: de volgende fase

  1. Margaret

    Waar vind de informatie avond plaats?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren