Informatiebijeenkomsten Jeugdhulp

Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente Nieuwegein verantwoordelijk voor de organisatie van hulp en ondersteuning aan alle kinderen en jongeren onder de achttien jaar. Denk hierbij aan onder andere jeugd- en opvoedhulp, verblijf van kinderen in een jeugdinstelling, pleegzorg, geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking.

De gemeente Nieuwegein organiseert twee informatiebijeenkomsten over hoe de Jeugdhulp in Nieuwegein geregeld gaat worden. Deze bijeenkomsten zijn op: Maandag 8 december in Buurtplein Zuid van 20.00 – 21.30 uur (Ratelaar 37, Nieuwegein) en op donderdag 11 december in Buurtplein Batau van 20.00-21.30 uur (Dukatenburg 1, Nieuwegein) Graag aanmelden per mail jeugd@nieuwegein.nl of via het algemene telefoonnummer: 14 030. Bij voorkeur voor 1 december.

Tijdens deze informatiebijeenkomsten wordt ingegaan op vragen als:
▪ houd ik het recht op zorg?
▪ Houd ik dezelfde hulpverlener?
▪ Wat moet ik doen als mijn indicatie afloopt?
▪ Wat verandert er met het Persoons Gebonden Budget?

Vanaf 1 januari 2015 is Geynwijs hét startpunt voor al uw vragen over wonen, participatie, welzijn, gezinsrelaties, zorg én jeugd. Dit kunnen vragen zijn over bijvoorbeeld opvoeding, dagopvang, maar ook als u zich zorgen maakt over een kind in uw omgeving. Het Centrum van Jeugd en Gezin en het Wmo loket gaan hierin op.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk