Informatiebijeenkomst Windpark Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein organiseert samen met Eneco een informatieavond over het voorgenomen Windpark Nieuwegein. De informatieavond wordt gehouden in Buurthuis Vreeswijk, Fort Vreeswijk 2 in Nieuwegein, op dinsdag 25 oktober van 19.30 tot 21.00 uur.

Tijdens deze avond kan men zich laten informeren over het voorgenomen Windpark Nieuwegein. Het plan voor Windpark Nieuwegein bestaat uit 5 windturbines tussen bedrijvenpark Het Klooster en de A27. De informatiebijeenkomst heeft het karakter van een inloopavond. Diverse stands tonen informatie op het gebied van duurzame energie, geluid, slagschaduw, veiligheid, flora en fauna, visualisaties. Ook is er informatie beschikbaar over de procedure en de planning. Bij de stands zijn medewerkers van Eneco en de gemeente Nieuwegein aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

De formele bestemmingsplanprocedure start naar verwachting in de loop van november van dit jaar. Het Ontwerpbestemmingsplan (OBP) en de aanvraag voor de omgevingsvergunning worden dan ter inzage gelegd. Dan bestaat de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen gedurende zes weken.

Nieuwegein streeft ernaar in 2040 een klimaatneutrale, duurzame stad te zijn. Eén van de initiatieven die hieraan bijdraagt is het realiseren van Windpark Nieuwegein. De gemeente ziet het windpark als een landmark voor Duurzaam Nieuwegein. Het windpark past ook uitstekend bij de uitstraling van het duurzame bedrijvenpark Het Klooster waar we groene ondernemers willen aanspreken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk