Katern

Informatiebijeenkomst over dijkversterkingstraject Culemborgse Veer – Beatrixsluis

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden houdt op donderdag 12 mei een informatiebijeenkomst voor bewoners en geïnteresseerden over de versterking van de Lekdijk tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis. Ook komt aan bod hoe de verschillende projecten van de gebiedspartners worden gekoppeld aan de dijkversterking voor het verbeteren van de natuur, recreatie en verkeersveiligheid: de zogenaamde ‘meekoppelprojecten’. Het gaat hierbij om de samenwerking van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeenten Houten en Nieuwegein.

Programma van de inloopbijeenkomst
De avond begint met een presentatie over de dijkversterking en andere onderwerpen die hiermee te maken hebben. Ook krijgen de aanwezigen een terugblik op de (keukentafel) gesprekken die het waterschap met grondeigenaren heeft gevoerd en hoe deze inbreng wordt meegenomen in de plannen. Daarna heeft een ieder de gelegenheid om in gesprek te gaan met de medewerkers van het waterschap, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en de gemeenten Houten en Nieuwegein.

Het dijkversterkingstraject
Het dijkversterkingstraject loopt vanaf het Culemborgse Veer tot aan de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein en heeft een lengte van 11 kilometer. Het project loopt van 2019 tot ongeveer 2026 en maakt deel uit van het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk.

De dijkversterking wordt uitgevoerd met de gebiedspartners. Om die reden wordt deze informatiebijeenkomst samen met hen georganiseerd. ‘We combineren de dijkversterking zoveel mogelijk met meekoppelprojecten. Op deze manier maken we de dijk sterker én mooier’ aldus het Hoogheemraadschap.

Aanmelden
Inschrijven is mogelijk via sterkelekdijk@hdsr.nl of op de website van het Hoogheemraadschap.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk