Informatieavond bouwplan locatie Altrecht Galecop

Donderdag 19 januari 2023 van 18.30 uur tot 20.00 uur is er een inloop informatieavond over het bouwplan ‘Locatie Altrecht’ in de wijk Galecop. Tijdens deze avond, die gehouden zal worden in de Sporthal Galecop aan de Aert de Gelderhage 7, kunnen direct betrokkenen en omwonenden vragen stellen over de plannen. Ook kan een reactie worden gegeven naar aanleiding van de getoonde informatie over de nieuwbouwplannen.

Stichting Altrecht en de gemeente Nieuwegein hebben nieuwbouwplannen voor de locatie van het oude Altrecht gebouw aan de Rembrandthage, de Pieter van Laerhage en de Galecopperdijk. VORM is geselecteerd om de bouwlocaties in samenhang te ontwikkelen, passend bij de omgeving. Het streven is verschillende woningtypen voor verschillende doelgroepen (waaronder senioren en doorstromers) te bouwen: sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen en koopwoningen.

Omgevingsvergunning aangevraagd
Voor het nieuwbouwproject, dat ‘Aan de Zijdewende’ is genoemd, heeft VORM in de afgelopen periode de bouwplannen concreet uitgewerkt en is inmiddels de omgevingsvergunning aangevraagd. Het plan bestaat uit 25 woningen in diverse categorieën, 54 appartementen tot 3 a 4 lagen en 6 vrije zelfbouwkavels. In de nabije toekomst sluit Altrecht de locatie aan de Rembrandthage. Het gebouw aan de Rembrandthage 77 wordt gesloopt, waardoor er ruimte is voor de woningen.

Waar komt de naam Aan de Zijdewende vandaan?
Rond de Galecopperdijk waren er vroeger woeste polder gronden te vinden. Via leen of koop konden deze ontgonnen worden tot ‘Copes’ oftewel percelen. Aan de lange zijde, in de ontginningsrichting van de polder, van elke Cope werd een soort kade gecreëerd. Deze kade heet een zijdewende en was bedoeld om de waterhuishouding tussen de percelen te controleren.

Een Zijdewende lag altijd op de grens tussen twee kavels met vaak aan de hoge zijde een brede sloot. De zijdewende voorkwam het binnendringen van ongewenst water indien de brede sloot dit water niet kon verwerken. ‘De woningen liggen aan de zijdewende en deze naam geeft daarom perfect het rijke historische karakter van de wijk weer’ aldus VORM.

Kunstwerk over de polder Galecop
Dit aluminium beeld is helder blauw van kleur. Het verbeeldt de historie van Galecop. Voordat de wijk gebouwd werd, waren hier weilanden met sloten. De kunstenaar heeft zich laten inspireren door het slotenpatroon, onderbroken door weggetjes van het oorspronkelijke Galecopper landschap. De plattegrond van dit gebied diende als basis voor Echo. Het slotenpatroon werd uit een aantal platen aluminium gesneden, zodat het beeld uit een aantal lagen bestaat. Die zijn allemaal net iets anders uitgesneden en gebogen. De platen zijn met een tussenruimte aan elkaar gemaakt zodat ze goed zichtbaar zijn. Verrassend is het dat het beeld er vanaf iedere kant anders uit ziet.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk