Informatieavond baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en aannemer Van den Biggelaar Grond- en Waterbouw BV houden op 29 juni 2017 een informatiebijeenkomst over (het baggeren van) de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). De avond start met twee presentaties. Het waterschap laat dan zien wat er tot nu toe is gedaan met de opbrengst uit de vijf informatiebijeenkomsten die in januari en februari jl. plaatsvonden.

De aannemer gaat in op de baggerwerkzaamheden die in augustus 2017 starten. De avond vindt plaats in Zalencentrum St. Joseph aan de Heilig Levenstraat 4 in Montfoort, aanvang 20.00 uur.

Terugkoppeling Programma GHIJ
Tijdens de vijf informatieavonden hebben ruim 100 mensen vragen gesteld of kansen/ideeën aangedragen. Het waterschap geeft een toelichting op de beantwoording van de vragen en hoe het waterschap met de aangedragen kansen/ideeën om gaat.

Toelichting project Baggeren GHIJ
Daarna licht de aannemer de baggerwerkzaamheden op hoofdlijnen toe. Het baggeren duurt zo’n negen maanden en vindt grotendeels buiten het vaarseizoen plaats.

Begin augustus dit jaar zal de Gekanaliseerde Hollandse IJssel traject Oudewater – Gouda en traject Montfoort – Oudewater gebaggerd worden. Van 1 januari tot en met 31 maart 2018 zal de Gekanaliseerde Hollandse IJssel traject Montfoort – Doorslag Nieuwegein aan de beurt zijn.

Waarom baggeren
Sinds de jaren ’70 is er nagenoeg niet meer gebaggerd. De werkzaamheden zijn nodig om de vaardiepte en de aan- en afvoer van water te garanderen. Door te baggeren zorgt het waterschap er ook voor dat er meer water door de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) kan stromen. Hierdoor is de afvoer van water in natte perioden gewaarborgd, net als de aanvoer van water naar West-Nederland in perioden van extreme droogte.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk