Inburgering oudkomers

De gemeente Nieuwegein heeft op 19 maart een convenant afgesloten met het ROC Utrecht over de inburgering van Nieuwegeinse oudkomers. Oudkomers zijn allochtonen die al langer in Nederland verblijven. De gemeente heeft gekozen voor een geïntegreerde en vraaggerichte aanpak, waarbij de scholing voor een groot deel wijkgericht wordt aangepakt.

Eind 2001 is het de bedoeling dat 22 werklozen een traject hebben afgerond die als doel heeft het bevorderen van doorstroming naar (beroeps)onderwijs, gesubsidieerde banen, reguliere banen en vergroten van de maatschappelijke participatie. Ook 82 opvoeders hebben eind 2001 een traject afgerond die als doel heeft het doorbreken van het sociale isolement en het mogelijk maken van opvoedingsondersteuning, zodat opvoeders beter kunnen communiceren met hun kinderen, en met instellingen over hun kinderen.

Het ROC Utrecht (Regionaal Opleidingen Centrum) gaat deze trajecten uitvoeren in samenwerking met andere instellingen, zoals het Centrum BOA (Beroeps- Ondersteuning en Advisering voor vrouwen en meisjes), de SWN (Stichting Welzijn Nieuwegein e.o.) en zelforganisaties van allochtonen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk