In gesprek over de uitdagingen van Nieuwegein

Volgende week dinsdag 11 juni tijdens de weekmarkt op het Muntplein van 10.00 uur tot 13.00 uur en zaterdag 15 juni op de markt van Cityplaza 10.00 uur tot 14.00 uur kunnen inwoners van Nieuwegein in gesprek met de gemeente over wat zij belangrijk vinden voor hun wijk en voor de stad. Nieuwegein staat dagelijks voor uitdagingen en beslissingen over de inrichting van de leefomgeving. Daarom legt de gemeente haar inwoners een aantal dilemma’s voor en wil zij weten wat u als inwoner zou kiezen.

Nieuwegein ontwikkelt een omgevingsvisie, waarin wordt beschreven wat er belangrijk wordt gevonden voor onze stad en uw wijk. Het gaat dan om de inrichting en de kwaliteit van de woonomgeving, speelvoorzieningen, groen, natuur, mobiliteit en bereikbaarheid, duurzame energieopwekking en erfgoed. Deze visie bepaalt na vaststelling hoe we ruimtelijke initiatieven van inwoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties en de gemeente zelf beoordelen.

Hoe verloopt het proces?
Daarom is de gemeente de komende tijd op verschillende momenten met inwoners in gesprek. Recentelijk spraken we ruim 140 Nieuwegeiners tijdens de Week van de Omgevingsvisie, nu gaan we op twee drukke markten staan. Voor de zomer sluiten we af met een enquête, zodat we de verschillende uitgangspunten, dilemma’s en keuzes zo breed mogelijk kunnen toetsen onder inwoners, ondernemers en organisaties.

Medio september/oktober organiseert de gemeente nog een ‘Dag van de Omgevingsvisie: een terugkomdag waarbij we alle deelnemers van de gesprekken uitnodigen. Aan hen presenteren we de belangrijkste resultaten als terugkop- peling van de gesprekken. Vervolgens landen deze in de concept Omgevingsvisie, die door het college van B&W begin 2020 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze concept Omgevingsvisie wordt ook nog voor een zienswijze ter inzage gelegd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren