Impulsregeling Water in de Leefomgeving: bijdrage waterschap maakt gemeenten klimaatbestendiger

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt samen met gemeenten aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het realiseren van een klimaatbestendige woonomgeving. Hiervoor heeft het waterschap een speciale regeling in het leven geroepen: de Impulsregeling Water in de Leefomgeving. Twaalf gemeenten, waaronder Nieuwegein, nemen maatregelen in 2023 en ontvangen hiervoor een bijdrage van het waterschap.

De betreffende gemeenten krijgen van het waterschap voor 26 maatregelen een bijdrage van totaal € 1.475.000,-. Veel maatregelen zorgen zowel voor een betere waterkwaliteit als waterkwantiteit, vergroten de beleving van water en voorkomen problemen door klimaatverandering. Dit jaar zijn veel grote afkoppelprojecten ingediend, gebaseerd op de klimaatstresstest en rioleringsplannen.

Nieuwegein
De gemeente Nieuwegein en het waterschap hebben eerder op 22 november 2022 twee samenwerkingsovereenkomsten getekend. De eerste gaat over het gezamenlijke onderhoud van watergangen in de gemeente. De tweede overeenkomst betreft maatregelen en investeringen, om de waterkwaliteit in de gemeente te verbeteren.

Hoogheemraad Nanda van Zoelen en wethouder John van Engelen tekenden beide overeenkomsten. De gemeente ontvangt een bijdrage van totaal € 50.000,- voor het verbeteren van het peilbeheer in Rijnhuizen. Deze wijk wordt komende jaren getransformeerd naar een woonwijk. Dan is het beter om waterinlaten en een uitstroomvoorziening naar het Merwedekanaal aan te leggen.

Ondertekening hoogheemraad Nanda van Zoelen en wethouder John van Engelen

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk