Imagine Multi Culti Festival geeft er dit jaar de brui aan

Dit jaar geen Multi Culti Festival in Nieuwegein. Zo laat de organisatie weten op haar website. Tegenvallend aantal bezoekers, te weinig vrijwilligers en de negatieve houding van marktpartijen zouden er voor hebben gezorgd dat er dit jaar geen festival gaat plaatsvinden. Ook het financieel plaatje zag er somber uit. Inmiddels is al het geld op.

De organisatie houdt nog wel een slag om de arm voor volgend jaar. ‘Wij zullen de aankomende tijd kijken of wij nog andere wat kleinere projectjes kunnen realiseren. Tevens zullen wij met de gemeente Nieuwegein onderzoeken of een Imagine Multi Culti dag 2021 tot de mogelijkheden behoord’ zo laat het bestuur weten.

Nieuwegein heeft de afgelopen twee jaar veel geld gestopt in dit evenement. In 2019 mocht de organisatie maar liefst € 21.788,45 ontvangen van de gemeente Nieuwegein (in 2018 was dit maar liefst € 24.707,20). Het Geins Geluk deed er in 2019 nog eens € 5.750,- bovenop.

Maatschappelijke partners, zoals het VSB Fonds, Prins Bernhard Cultuur fonds en het Rabobank Stimuleringsfonds gaven in totaal nog eens € 6.400,-. Maatschappelijke partners, zoals de Rotary, Vluchtelingenwerk Nieuwegein doneerden nog eens € 3.050,-.

De organisatie had ook inkomsten uit het verhuur van marktkramen en entreegeld van de bezoekers. Maar dat was minimaal. Hierdoor kwam de begroting voor een dagje vermaak te staan op een kleine € 39.664,57,-. Dit bedrag is ook volledig besteed in 2019 en is al het geld op.

De organisatie in een reactie: ‘Als culturele Anbi stichting mogen wij geen winst maken en/of mensen een inkomen bieden uit de binnengekomen donaties en ondersteuning. Dit hebben wij dit jaar uiteraard ook niet gedaan. Wij hebben al de financiële middelen die wij mochten ontvangen ook weer uitgegeven aan de organisatie en de uiteindelijke Imagine Multi Culti dag 2019.’ Waaronder enkele T-shirtjes voor maar liefst € 600,-.

Organisatie Imagine Multi Culti legt schuld bij derden neer
Behalve persoonlijke omstandigheden en het niet rond kunnen brijen van de begroting voor dit jaar, laat het bestuur van Imagine Multi Culti weten dat de negatieve houding van sommige partijen in Nieuwegein voor tweespalt hebben gezorgd.

‘Het geroddel, het gestook, de leugens, het gesaboteer en het negatief beïnvloeden van onze vrijwilligers hebben gezorgd dat de organisatie van de Imagine Multi Culti dag minder leuk was dan dat het had moeten zijn. De negatieve tegenbeweging binnen Nieuwegein heeft ons hard geraakt. Deze tegenbeweging heeft een jaar lang van alles geprobeerd om ons in diskrediet te brengen, ons tegen elkaar uit te spelen en te zorgen dat partijen geen zaken met ons wilden doen. Door dit gedrag hebben wij een jaar lang op onze tenen gelopen en hadden wij continue het gevoel met 1-0 achter te staan. Waarom dit nodig was is onduidelijk.’

Toekomst
De werkzaamheden van de stichting zijn momenteel opgeschort en het beleidsplan is inmiddels offline gehaald. Het bestuur van Imagine Multi Culti zal de komende maanden kijken en onderzoeken of er in 2021 een doorstart gemaakt kan worden.

Maatschappelijke partijen vragen zich af of de organisatie niet een te grote broek heeft aangetrokken met het organiseren van het festival met onrealistische verwachtingen (2000 betalende bezoekers én over 3 jaar zelfs 10.000). Zij leggen het falen van het festival bij de organisatie zelf.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk