Illegaal gedumpt asbest Hildo Kropstraat opgeruimd

In de Hildo Kropstraat is ter hoogte van nummer 16 illegaal gedumpt asbest aangetroffen. Na een melding van de milieupolitie op 10 september 2008 heeft de gemeente meteen actie ondernomen. Nadat een gecertificeerd asbestinventarisatie-bureau de inventarisatie had opgemaakt, kon een gecertificeerd asbestverwijderings-bedrijf het asbest op 11 september opruimen. Het ging om een risicoklasse 1 sanering. Dit is de laagste risicoklasse. Het asbestverwijderingsbedijf kon daarom de asbest weghalen zonder extra maatregelen te treffen.Het is de vierde keer dit jaar dat er in Nieuwegein illegaal asbest is gedumpt. Meestal is het niet mogelijk om de dader te achterhalen en komen de kosten voor verwijdering voor rekening van de gemeente. Daarom onderzoekt de gemeente nu welke mogelijkheden er zijn om de drempel voor het inleveren van asbest voor particulieren te verlagen. Een optie is om geen kosten meer in rekening bij het inleveren van asbest door particulieren. De komende maanden wordt bekeken of dit financieel haalbaar en uitvoerbaar is.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk