Iets over Batau Zuid

Batau Zuid ligt in het westen van Nieuwegein. In het noorden grenst Batau Zuid aan Batau-Noord. De beide woonwijken worden van elkaar gescheiden door de Nedereindseweg. In het oosten grenst de wijk aan de A.C. Verhoefweg. Deze weg scheidt Batau Zuid van de woonwijk Jutphaas-Wijkersloot en het Stadscentrum. In het zuiden grenst de wijk aan een andere grote interne ontsluitingsweg, de Wijkerslootweg, die in rechtstreekse verbinding staat met de A2. De Wijkerslootweg scheidt Batau Zuid van de woonwijk Doorslag. In het westen van Batau Zuid ligt de A2 met daarachter polder Rijnenburg (Gemeente Utrecht). Batau Zuid en de A2 worden gescheiden door een brede groenzone.Batau Zuid is in de jaren zeventig gebouwd. Het gebied is aangelegd volgens het woonerfconcept. De bebouwing is verdeeld in clusters en worden aan elkaar verbonden door de Batauweg. Tussen de woonclusters zijn er waterpartijen en groenstroken. Ook aan de randen van de wijk is er sprake van een ‘groene’ invulling. Het gebied heeft hierdoor een besloten karakter.De Batauweg, de Barnsteendrift en de Noordstedeweg zijn samen de belangrijkste wijkwegen. Het beeld van Batau Zuid wordt vooral bepaald door woningbouw (zowel laagbouw als gestapelde bouw). Centraal in de wijk bevinden zich basisscholen en een gymzaal. In het noordelijk deel van de wijk ligt het buurtwinkelcentrum de Gaarde.Een opvallend element in de wijk is de Nedereindseweg, vroeger een belangrijk ontginningslint. Aan de Nedereindseweg komt losstaande bebouwing voor en veel groen. De weg is ingericht als langzaamverkeersroute en eindigt in Jutphaas. Aan weerszijden van de Nedereindseweg, tussen de A2 en de Batauweg, ligt het wijkpark De Buurt. Batau Zuid wordt omringd door groenzones. In het westen de groenzone bij de A2, in het noorden de Nedereindseweg met Park de Buurt en in het oosten en zuiden een groene rand dat de wijk scheidt van de A.C. Verhoefweg en de Wijkerslootweg. In de wijk worden de woningen in clusters verdeeld door een groenzone in het westelijk deel van de wijk en de wijkontsluitingswegen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren