Huiswerkbegeleiding voor A.S.A. scholieren

Op zaterdag 15 september a.s. gaat weer het projekt Huiswerkbegeleiding voor scholieren van Arubaanse, Surinaamse en Antilliaanse (ASA) afkomst weer van start. Het vindt plaats in het buurtcentrum ’t Klokhuis en het begint om 11.30 uur.

Wat ligt er meer voor de hand dan scholieren te begeleiden bij het maken van hun huiswerk. Geen enkele scholier kan zonder steun en hulp maar de één heeft dat meer nodig dan de ander.

Huiswerkbegeleiding is in het leven geroepen om scholieren uit de ASA-groep betere toekomstmogelijk-heden te bieden en hun te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling. De mogelijkheid bestaat om tweemaal per week intensief bij huiswerk geholpen te worden. Het kan dan gaan om het leren huiswerk maken maar ook om begeleiding bij specifieke vakken. Het team van huiswerkbegeleiders bestaat uit twaalf personen, ieder met zijn eigen specialisme. Leerkrachten, studenten en afgestudeerden van het HBO en de universiteit.

De tijden zijn: woensdag van 15.00 tot 17.00 uur en op de zaterdag van 11.30 tot 13.30 uur in buurtcentrum ’t Klokhuis aan de Dukatenburg 1. Voor meer informatie kun je kontakt opnemen met Lucia Martis (voorzitter) tel. 030 – 60 503 41 na 19.00 uur.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk