Hoogwatergolfje op de Lek geen gevaar voor de dijken

Afgelopen donderdag is een kleine hoogwatergolf waargenomen door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in de Nederrijn en de Lek. De oorzaak was zware regenval in Duitsland. Naar verwachting stijgt het waterpeil in de Rijn bij Lobith naar 12.60 meter boven NAP. Donderdag 18 januari jl. trok deze hoogwatergolf voorbij op de Nederrijn en Lek tussen Amerongen en Schoonhoven, dus ook in Nieuwegein Zuid.

Hoog water, geen gevaar
Het water stond weliswaar hoog, maar leverde geen gevaar op voor de dijken. Verwacht werd dat op die plekken waar een zomerkade ligt, de uiterwaarden droog bleven, en dat was ook zo. Ligt er geen zomerkade, dan komt het water tot aan de onderkant van de dijk te staan. Het was niet nodig om preventieve maatregelen te nemen. De veerponten konden bij deze waterstand normaal blijven varen.

Geen relatie met regenval in ons gebied
Door de heftige regen is het al een aantal dagen kletsnat in ons gebied. Het overgrote deel van dat water, voert het waterschap af via het Amsterdam-Rijnkanaal en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Minder dan 10% van het overtollige water gaat via gemaal De Koekoek bij Lopik naar de Lek. De hogere waterstand op de Nederrijn/Lek wordt veroorzaakt door neerslag in het grote achterliggende afvoergebied in Duitsland en Oostenrijk. ‘Onze afvoer van regenwater heeft dus geen invloed op het hoogwater op de Lek en leverde geen gevaar op voor de dijken’ aldus het Hoogheemraadschap.

Foto, genomen vanaf de Lekbrug: Het water van de Lek heeft op woensdag 18 januari al de nevengeulen bij de wijk Lekboulevard in Nieuwegein overstroomd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk