Hoogspanningslijnen onder de grond

De gemeente Nieuwegein houdt een inloopbijeenkomst rond de ontwikkeling van de hoogspanningslijnen die bovengronds lopen vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan de A2. De gemeente wil deze elektriciteitsleidingen, ongeveer 3 km en 10 masten, ondergronds aanleggen. Voor deze werkzaamheden heeft de gemeente Nieuwegein 3 miljoen euro uitgetrokken. TenneT, de beheerder van de hoogspanningslijn moet de resteren 12 miljoen euro betalen.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 januari tussen 17.00 uur en 20.00 uur in het Meeting District aan de Blokhoeve 2A in Nieuwegein. Dit betreft een inloop, dus aanmelden is niet nodig. Medewerkers van de gemeente en TenneT zullen aanwezig zijn om eventueel vragen te beantwoorden.

Hoogspanningslijn Galecop en Blokhoeve
Op 1 januari 2019 is de wet Voortgang Energietransitie ingegaan. Deze wet regelt de verkabeling (het ondergronds leggen) van hoogspanningslijnen. In Nieuwegein gaat het om de hoogspanningslijnen door de wijken Galecop, Blokhoeve en Huis de Geer. De gemeente heeft netbeheerder TenneT gevraagd om het deel van de hoogspanningslijn vanaf Oudenrijn (A2) tot het Amsterdam-Rijnkanaal ondergronds te leggen.

Waar komen de kabels ondergronds te liggen
De afgelopen periode zijn verschillende plekken onderzocht waar de kabels ondergronds kunnen liggen. Daarbij is gekeken naar haalbaarheid op alle vlakken: techniek, omgeving, ruimtelijke inpassing, kosten, uitvoerbaarheid en bestemmingsplannen. Daaruit kwam één duidelijke voorkeur. Dat is het gebied dat grotendeels gelijk loopt aan de bestaande lijnverbinding. Dit deel is het kortst en heeft weinig invloed op de infrastructuur en andere projecten van de gemeente. Ook levert het tijdens de werkzaamheden de minste hinder voor de omgeving en het verkeer op.

Ontwerp
Het college van burgemeester en wethouders vraagt op 20 februari aanstaande aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met het voorkeursgebied en TenneT te vragen om een basisontwerp/voorontwerp te maken.

Planning
Het gaat nog wel even duren voordat de uitvoering gaat beginnen. Een planning kan TenneT nog niet geven. Daarvoor moet eerst meer onderzoek worden uitgevoerd. Dat gebeurt allemaal bij het maken van het basisontwerp.

Woningen
In Galecop, waar meer dan twee derde deel van de hoogspanningslijn door loopt, zal een grote strook grond beschikbaar komen als de kabels ondergronds gaan. De gemeente heeft deze plek nog niet opgenomen in haar woningbouwprogramma 2030, maar de kans dat er woningen gebouwd zullen worden is groot.

Ook in Blokhoeve zal grond vrijkomen dat nu te dicht bij de hoogspanningslijn ligt. Ook hier bestaat de mogelijkheid voor bebouwing nadat de kabels ondergronds liggen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren