Hoe gaat het met de bouw van de derde kolk bij de Beatrixsluis

Bij de bouw van de derde kolk komt veel kijken. Veel staal, veel werkmensen, maar vooral veel beton voor deurkassen en kolkwanden. Rijkswaterstaat geeft ons een impressie van de vorderingen.

Buitenhoofd
Half september heeft Sas van Vreeswijk beton gestort voor de vloer van de deurkas van het buitenhoofd. En niet zomaar een beetje, maar liefst 3.600 kubieke meter! Genoeg om in 36 uur een vloer van 2 meter dik te maken! Volgende stap waarmee Sas van Vreeswijk op 2 oktober begon, is het aanbrengen van de wapening voor de wanden van het buitenhoofd. Na wapening volgt het storten van beton. De betonnen wanden worden in stappen van respectievelijk 4.1, 3.6 en 6.5 meter de hoogte in opgetrokken totdat zij 14.1 meter boven de vloer uit torenen. De eerste fase is naar verwachting half november af. Dan kunnen de onderste stempels (de horizontale buizen die zorgen voor stabiliteit van de bouwkuip) worden weg gehaald en het volgende deel van de wand worden opgetrokken.

Binnenhoofd
Het binnenhoofd loopt ongeveer zes weken achter de planning van het buitenhoofd aan. Dat betekent, dat het storten van de 2 meter dikke betonnen vloer hier voor eind oktober op de rol staat. Ook hier gaat het om 3.600 kubieke meter.

Kolkwanden
De wanden van de 3e kolk zijn gebouwd met de diepwandmethode. Hierbij zijn eerst smalle diepe sleuven van 26 meter diep en 80 centimeter breed gegraven. Die sleuven zijn volgestort met bentoniet, een kleiachtige vloeistof die na het uitgraven van de diepwandsleuf het instorten voorkwam. Snel daarna werd de wapening aangebracht en het beton van onder naar boven gestort. Het zwaardere beton drukte de bentoniet omhoog, dat vervolgens werd weg gezogen. Begin augustus zijn de laatste diepwanden in de ondergrond aangebracht. Hierna volgt het weer weg breken van de bovenste meter van de diepwanden. Bij de bouw van diepwanden is de kwaliteit van het beton bovenin de wand vaak matig. Dit heeft te maken met de vermenging van bentoniet en beton, wat aan de bovenkant van de wand het meeste voorkomt. Daarom slopen we dat er weer af. De wapening komt aan de bovenkant bloot te liggen, wat ook weer nodig is om verder door te kunnen bouwen.

Uit kwaliteitsproeven op de diepwand blijkt dat een groter deel van het beton in het bovenste deel van de wand van onvoldoende kwaliteit is en moet worden hersteld. Anders kan de wapening in de wand bloot komen te liggen en gaan roesten. Sas van Vreeswijk verwijdert het beton daarom tot nog eens drie meter lager door het weg te hakken. Daarna vult Sas de plekken aan met nieuw beton. Zo heeft de derde kolk straks robuuste betonnen wanden. Aan de voorzijde van de diepwand komt aan de bovenzijde een nette voorzetwand.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk