Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw…..

De thermometer wijst 30 graden aan, en slechts een enkel schapenwolkje drijft vredig door de melkblauwe lucht. Een mooie zomermiddag om de laatste Raadsvergadering van dit vergaderjaar voor te bereiden. Zware financiële stukken staan op de agenda: de jaarrekening 2009, die terugkijkt op het vorige jaar, de voorjaarsnota 2010, die ons vertelt hoe het jaar 2010 tot nu toe verloopt, en de kadernota 2011, die de opmaat is naar de volgende begroting. De gemeentefinanciën in een terugblik, een foto van het heden en een vooruitblik. Het geheel is heel wat minder behaaglijk dan de zomerbries die door de tuindeur naar binnen waait.

De effecten van de crisis worden in de financiële stukken van de gemeente pijnlijk zichtbaar. Inkomsten lopen terug, uitgaven gaan omhoog. We bereiden ons voor op een forse korting van de uitkering, die de Rijksoverheid jaarlijks aan de gemeente overmaakt. Bouwprojecten vertragen, en we moeten alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat veel meer mensen werkeloos worden en in een uitkering terechtkomen. De aanloop naar de begroting 2011, en ook de periode daarna, zullen in het teken staan van keuzes maken. De komende begrotingen zullen onvermijdelijk soberder worden. Voor de PvdA is het belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen, en dat de mensen die het het moeilijkst hebben, niet de rekening van de crisis betalen. Daar zullen we steeds scherp op letten.

Zijn het dan slechts donkere wolken boven de gemeentelijke financiën? Nee, we kunnen ook de komende jaren belangrijke dingen in de stad doen. Extra investeren in sport en bewegen, bijvoorbeeld.  En meer stadswachten aanstellen voor veilige buurten en wijken. Maar ook maximale inzet om mensen aan het werk te krijgen en te houden. In de jaarrekening 2009 is een voorstel opgenomen om geld te reserveren voor het terugdringen van geluidsoverlast, die veel van onze inwoners ervaren door het drukke verkeer. Dat zijn voorstellen waar Nieuwegein en Nieuwegeiners wat aan hebben, en dat moeten we dus vooral ook blijven doen.

Donkere wolken kunnen er dreigend uitzien. Als gemeenteraad hebben we de dure plicht om het droog te houden. Die verantwoordelijkheid wordt breed gevoeld. Een als we dat slim genoeg doen, kunnen we er ook voor zorgen dat door de wolken zonnestralen blijven schijnen. De financiële hoogzomer mag dan voorbij zijn, het hoeft echt niet meteen herfstachtig te gaan stormen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren