Het raadsdiner

En zo ben je, voor je het weet, al weer toe aan de laatste Raadsvergadering van het seizoen. Nog één avond beten we ons weer vast in de stukken. Wat schafte de agendapot?Wij hadden het eerst maar eens grondig over onze eigen regels. Een fris nieuw Reglement van Orde. Dan denk je: goed voorbereid, eitje (als voorgercht). Niet dus: sommige collega’s hadden moeite om door de schil heen te komen. Binnen de kortste keren waren de grote woorden weer gesproken: dictatuur, politbureau, discriminatie. Meer een Russisch ei dus.  De onbedwingbare behoefte om altijd tegen te stemmen brak Leefbaar Nieuwegein uiteindelijk op toen ze ook tegen het Burgerinitiatief stemde. Heel bijzonder.De soep bestond deze avond uit de Voorjaarsnota. Een vrij technische actualisering van de begroting. Het leverde toch genoeg stof op voor een half uurtje met o.a. kritische woorden over het aanstellen van een communicatiemedewerker. Nu wordt er veel geklaagd over de communicatie. Hoewel dat verwijt er ook wel eens met de haren wordt bijgesleept, kan een stel extra handen hier geen kwaad. De komende maanden en jaren worden nog moeilijk genoeg als het met de economie niet meer zo wil. De SP serveerde als hoofdgerecht een Pauw zonder trots. Er was onderzoek bij het WSW-bedrijf aan de poort gedaan, de klachten waren genoteerd en in een ringbandje gedaan. Er waren verschrikkelijke dingen aan de hand en het gemeentebestuur diende direct actie te ondernemen. Wij vinden dat geen goede aanpak. Als je echt vindt dat mensen in een organisatie slecht worden behandeld, dan help je ze niet door het probleem voor ze te gaan oplossen. Dan ga je ze helpen hun recht te halen, zich te mobiliseren en voor zichzelf op te komen. Zo neem je mensen serieus en maak je ze zelfstandig. Er is een vakbond, er is een Ondernemingsraad, er is juridische ondersteuning. Nu ga je je profileren over de ruggen van kwestsbare mensen. Wethouder Breuer nam het serieus en wees er op dat b.v. de Ondernemingsraad de klachten in het geheel niet herkende. Het mocht niet baten. Op het hoofdkantoor der SP was besloten dat het niet deugde.Het toetje hadden we zelf meegebracht. Al (veel te) lang is het op de Zwanenburgstraat gevaarlijk door veel te hard rijdende auto’s. Wij hadden al eerder om maatregelen gevraagd. Dat kan b.v. een flexibele drempel zijn waar de bus en de ambulance zonder problemen over heen kunnen rijden, maar waar gewone auto’s voor moeten afremmen. Het bleef tot nu toe bij onderzoeken en brieven. Wij willen dat er nu echt iets gedaan wordt en ondersteunden dat met een heldere motie. Wethouder Van Everdingen heeft nu toegezegd in september met bewoners en winkeliers te praten en in oktober met een concreet voorstel te komen. Dat was nog een mooi slot.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren