Herziening debiteurenbeleid Abw, WWB, Ioaw, Ioaz

Door de intrekking van de Rau (regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften voor de voormalig Abw, Ioaw en Ioaz) is de gemeente niet langer verplicht om zorg te dragen voor de uitvoering debiteuren(her)onderzoeken. Afschaffing van de Rau betekent voor de gemeente de mogelijkheid voor een ruimere invulling van debiteuren(her)onderzoeken.Om het debiteurenbestand actief en beheersbaar te houden, stellen wij voor geen onderzoek meer te verrichten zolang de debiteur betaalt. Daarnaast stellen wij voor om vorderingen waarvan de debiteur vertrokken is onbekend waarheen na drie jaar te kunnen afboeken. Hiervoor moeten artikelen 7 en 8 in het Debiteurenplan Abw, WWB, Ioaw en Ioaz wijzigen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk