Herzien Ontwikkelingsplan Het Klooster vastgesteld (2002/5626)

Op 17 mei 2001 heeft de gemeenteraad het Ontwikkelingsplan Het Klooster vastgesteld. Als gevolg van inspraak reacties op het bestemmingsplan en op het MER rapport heeft de gemeenteraad het Ontwikkelingsplan in oktober 2001 herzien.

Tijdens de ter inzagelegging van het in februari 2002 vastgestelde bestemmingsplan zijn er zienswijzen binnengekomen die mede aanleidingen vormden om het Ontwikkelingsplan opnieuw te herzien. Daartoe is thans de voorliggende nota Herzien Ontwikkelingsplan –Bedrijvenpark Het Klooster 2002 ter vaststelling opgesteld.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk