Hervormd Vreeswijk College over Maria

Op woensdag 20 april organiseert de Hervormde Gemeente van Vreeswijk na lange tijd weer een Hervormd Vreeswijk College. Na een veelbelovende start in het seizoen 2019-2020 was daar plots Corona.

Professor Doctor Arnold Huijgen

Nu ruim twee jaar later, kan en mag het weer. Professor Doctor Arnold Huijgen zal deze avond in de Dorpskerk spreken over “Maria”. Opmerkelijk, want over haar wordt in protestantse kerken niet zo heel veel gesproken. Met de beeldenstorm in de tijd van de Reformatie in de 16e eeuw, verdwenen niet alleen de Mariabeelden uit de kerk, maar raakte Maria zelf ook naar de achtergrond.

Huijgen besloot in Coronatijd een boek over haar te schrijven dat als titel kreeg “Maria. Icoon van genade.” Het boek won vervolgens de prestigieuze prijs “Beste Theologisch Boek van het jaar 2021”. Tegelijkertijd deed het boek ook stof op waaien in de kerken van de Reformatie. Daar werd de vraag gesteld of de aandacht voor Maria niet ten koste gaat van de aandacht voor haar Zoon, Jezus? En toch: niet zonder reden wordt Maria als enige gelovige bij haar naam genoemd in zowel de belijdenis van Nicea-Constantinopel als de Apostolische Geloofsbelijdenis. Oude belijdenissen die zowel door Romeins-katholieken als Protestanten worden erkend.

Het belooft dus een “spannende” avond te worden in de Dorpskerk van Vreeswijk, die om 20.00 uur begint. Inloop met koffie vanaf 19.45 uur. De toegang is vrij, al wordt tijdens de avond wel een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te drukken. Tijdens de avond bestaat ook de mogelijkheid een gesigneerd exemplaar van het boek “Maria. Icoon van genade” te kopen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk