Herstel kademuren voorhaven Rijkshulpschutsluis in Vreeswijk

De kademuren van de voorhaven Rijkshulpschutsluis aan het Frederiksoord in Vreeswijk moeten aangepakt worden. Hiervoor heeft de gemeente Nieuwegein in 2023 een vooronderzoek gedaan. Met de gegevens die zijn opgehaald uit de gegraven preofsleuven, en het onderzoek van de bestaande constructie, zijn een aantal mogelijke ontwerpen uitgezocht om de kademuren aan te pakken.

De gemeente Nieuwegein: ‘Hierbij is gekeken naar mogelijkheden voor een ontwerp waarbij de omgeving de minste hinder zou ondervinden, maar de kademurentoch goed hersteld kunnen worden.’ Vanaf maandag 5 februari wordt door Ingenieursbureau Rotterdam een geotechnisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek zal zowel in het water als de straat worden uitgevoerd.

Het onderzoek heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp, waarbij alleen het gedeelte waar nu de zandzakken staan aan het Frederiksoord, opnieuw zullen worden opgebouwd. De overige kademuren zullen onder water worden verstevigd. Door deze aanpak kunnen de kademuren blijven staanen ook de leibomen kunnen worden gehandhaafd. De leibomen bij de opnieuw op te bouwen kademuur zullen tijdelijk worden verplaatst om deze later weer terug te plaatsen op de oorspronkelijke plek.

Na deze werkzaamheden zal het voorlopig ontwerp worden uitgewerkt naar een definitief ontwerp. De gegevens die volgende week zullen worden opgehaald tijdens het onderzoek worden hierbij gebruikt.

Geotechnisch onderzoek
Geotechnisch onderzoek geeft een beeld van de sterkte-eigenschappen, samenstelling en opbouw van de ondergrond bij de Rijkshulpschutsluis. Vanaf maandag 5 februari worden op diverse plaatsen rond de sluis in Vreeswijk grondboringen gedaan om die samenstelling en opbouw van de ondergrond te kunnen bepalen. Ook worden er sonderingen (een methode waarmee het draagvermogen van de ondergrond kan worden bepaald) worden uitgevoerd door een sondeerwagen.

Mogelijke overlast
De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.00 uur. Deze werkzaamheden kunnen overlast met zich meebrengen. Tijdens de werkzaamheden is het Frederiksoord of de Spuisluis tijdelijk afgesloten. ‘Zorg dat de auto elders wordt geparkeerd!’ aldus de gemeente Nieuwegein in een buurtbericht. ‘Ook de bootjes die in de sluis liggen zullen moeten worden verwijderd. Nog niet alle eigenaren zijn bekend. Heeft u een bootje in de sluis aan het Frederiksoord? Laat het dan spoedig weten via info-realisatie@nieuwegein.nl.’

Vervolg
Als alle gegevens binnen zijn zal een definitief ontwerp gemaakt worden. Terzijnertijd zal dan ook een informatieavond worden georganiseerd over het vervolg. De aanpak van het herstel van de sluis betreft een gecompliceerd werk. Alle betrokkenen willen hier zorgvuldig mee omgaan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk