Herontwikkeling locatie verzorgingshuis Zuilenstein

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van de plannen tot herontwikkeling van de locatie van het verzorgingshuis Zuilenstein. Gelet op het grote belang dat aan deze ontwikkeling wordt gehecht, stelt het college een bijdrage van 30.000 euro beschikbaar in de voorbereidingskosten van deze herontwikkeling.

Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de actuele stand van de herontwikkeling van de locatie verzorgingshuis Zuilenstein;

2. Een gemeentelijke bijdrage te leveren in de voorbereidingskosten van deze ontwikkeling ter grootte van 30.000 euro

3. De kosten hiervan te dekken uit de balanspost “Vooruit ontvangen middelen” BWS/BLS van het BRU.

Akkoord met voorstel. Budget via een kwartaalwijziging voorleggen aan de raad.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren