Herinvoering betaald parkeren parkeerzone deel D2

Per 1 oktober wordt het betaald parkeren in de wijk Doorslag in een deel van de parkeerzone D2 heringevoerd. Dit geldt voor de straten Lepelaar (huisnummers 1 t/m 21 oneven) en de Meerkoetsingel. De bewoners van deze straten zijn hier intensief bij betrokken.

De herinvoering van het betaald parkeren is vastgelegd in een besluit van de gemeenteraad. Dit is de uitkomst van een pilot “afschaffen betaald parkeren” geïnitieerd door bewoners en ondersteund door de gemeenteraad. Gedurende de pilot is in het zuidoostelijke deel van de parkeerzone D2 van juni 2016 tot april 2017 het betaald parkeren afgeschaft. De effecten hiervan zijn door de gemeente gemonitord en geëvalueerd middels parkeerdrukmetingen en draagvlakmetingen. Daarbij is het pilotgebied gesplitst in een deelgebied zuid en noord. De parkeerdrukmetingen zijn door een externe partij verzorgd. De draagvlakmetingen zijn gehouden door zowel het wijkplatform Doorslag als de gemeente. Uit de parkeerdrukmetingen blijkt dat de parkeerdruk in het gehele pilotgebied is gestegen. Uit de draagvlakmetingen blijkt in deelgebied zuid een meerderheid van de bewoners tegen herinvoering van betaald parkeren. In deelgebied noord blijkt een meerderheid van de bewoners voor herinvoering van betaald parkeren. Dit heeft doen besluiten om het betaald parkeren in het zuidoostelijk deel afgeschaft te houden en in het noordelijk deel juist weer in te voeren.

Markering van het gebied
Verkeersborden en een witte dubbele streep in het wegdek (zonemarkering) attenderen weggebruikers op het begin en einde van de parkeerzone. In de parkeerzone D2 geldt betaald parkeren op maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur. Een parkeerticket koopt men bij een ticketautomaat. Parkeerders kunnen ook gebruik maken van belparkeren. De bewoners zijn inmiddels door ParkeerService geïnformeerd over de wijze waarop zij een parkeervergunning en bezoekerspas kunnen aanvragen. Met een bezoekerspas kan bezoek van bewoners tegen een gereduceerd (dag-)tarief parkeren.

Monitoring
De herinvoering van het betaald parkeren kan effect hebben op de parkeerdruk in de omliggende woonstraten waar geen betaald parkeren geldt. Dit wordt door de gemeente actief gemonitord.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren