Herijking subsidies voor (vrijwilligers)organisaties in de zorg

Het College stelt voor de periode 2004-2008 € 317.979 subsidie beschikbaar aan (vrijwilligers)organisaties in de zorg. Subsidies zijn een belangrijk instrument bij het uitvoeren van het gemeentelijke beleid. Vijfjaarlijks vindt voor de betrokken subsidies herijking plaats. Hierbij worden de subsidies financieel en inhoudelijk beoordeeld.

In totaal zijn bij de herijking 24 activiteiten betrokken. Op basis van de herijking wordt de subsidiëring van 4 activiteiten beëindigd: 2 activiteiten (POG, EHBO-Jutphaas) op eigen verzoek en 2 activiteiten (Ontmoetingscentrum voor dementie en Dagsoos) aangezien hiervoor door verruiming van de AWBZ-markt financiering via het Zorgkantoor mogelijk is. De laatste 2 voorzieningen blijven dus gewoon in Nieuwegein bestaan.

Activiteiten als bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen, maatjescontact, klusjes/diensten aan huis, hulpverlening aan slachtoffers van misdrijf of ongeval, EHBO, Rode Kruis, vervoer blijven gemeentelijke subsidie ontvangen. Ook ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers behoren tot de gesubsidieerde activiteiten, en zullen -in het kader van het in het collegeprogramma opgenomen aandachtspunt “versterking van vrijwilligerswerk”- extra financiële middelen ontvangen.

Met het totale pakket van de gesubsidieerde activiteiten biedt de gemeente haar inwoners gerichte ondersteuning bij het zelfstandig blijven functioneren ondanks ouderdom of beperkingen; wordt de Informele hulp krachtig gefaciliteerd en wordt de betrokkenheid van mensen bij de samenleving gestimuleerd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren