Herhuisvesting GGD Midden-Nederland

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland heeft besloten tot herhuisvesting van het hoofdgebouw van de GGD in Zeist. Voor de verkrijging van de financiering van de aankoop bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is een garantstelling van de deelnemende gemeenten als voorwaarde gesteld. In de gemeenschappelijke regeling is de gebruikelijke garantiebepaling echter niet opgenomen. De GGD is voornemens deze garantie bepaling te zijner tijd alsnog in de gemeenschappelijke regeling op te nemen. Het college stemt in met deze aanpassing.

Voor de afwikkeling van de thans benodigde geldlening moet echter op korte termijn een regeling worden getroffen ten behoeve van de geldgever (BNG). De gemeente ondertekent hiertoe, vooruitlopend op de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, een verklaring omtrent naleving van de garantiebepaling.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk