Herbenoeming lid van de Algemene kamer van de commissie bezwaarschriften

Op 1 januari 2015 loopt de benoemingstermijn van mevrouw M. van den Kommer, lid van de commissie bezwaarschriften af. Het college heeft het betreffende lid van de commissie bezwaarschriften voor een periode van 4 jaar herbenoemd.

Beslispunten: Mevrouw M. van den Kommer herbenoemen als lid van de Algemene kamer van de commissie bezwaarschriften. De herbenoeming geldt voor een periode van 4 jaar. Mevrouw M. van den Kommer in kennis stellen van de benoeming conform Marjella van Kesteren bijgevoegde benoemingsbrief.

Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk